Skip to main content
  • Nieuws
  • Coronacrisis was niet te voorzien, brexit wel

Coronacrisis was niet te voorzien, brexit wel

  • 23/10/2020

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn tot op vandaag nog steeds aan het onderhandelen over een akkoord over de toekomstige relatie die in werking moet treden op 1 januari volgend jaar. Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen, zal de Vlaamse economie sowieso een nieuwe economische opdoffer te verwerken krijgen, ook al zal deze nog iets zwaarder doorwegen in geval van een ‘no deal’. 

Heel wat Vlaamse bedrijven proberen zich daar al geruime tijd zo goed mogelijk op voor te bereiden. Zo namen al honderden ondernemingen die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk afgelopen jaar deel aan infosessies en opleidingen van Voka over de brexit. Om bedrijven nog beter klaar te stomen, lanceert Voka nu ook een brexit-FAQ. Die bundelt op één plek alle nodige info over alle aspecten - van douane tot verpakking - waar het vertrek van het VK een impact op heeft.
 

Op 1 januari 2021 loopt de overgangsperiode voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie af. Tot op vandaag hebben de EU en het VK nog steeds geen akkoord bereikt over de toekomstige relatie, waardoor de kans nog steeds reëel is dat we afstevenen op een zogenaamde harde brexit. Zo’n harde brexit kan Vlaanderen tot 28.000 jobs kosten en dus voor een tweede economische opdoffer zorgen bovenop de coronacrisis. Maar zelfs met een akkoord zal de impact nog altijd aanzienlijk zijn.

Vlaanderen drijft immers heel veel handel met het Verenigd Koninkrijk. Zo voerde Vlaanderen voor 25,75 miljard euro uit naar het VK en voerde het 14,62 miljard euro in uit het VK in 2019. Hiermee is het VK onze vierde grootste afzetmarkt en onze zesde grootste leverancier. Binnen België is het overigens vooral Vlaanderen dat handel drijft met het VK: Vlaanderen stond in voor 85% van de uitvoer en 88% van de invoer in 2019.

Maatregelen treffen

“Zowel de overheid als de ondernemers moeten meer dan ooit de nodige maatregelen treffen om de gevolgen van de brexit zo goed mogelijk op te vangen. Het is heel laat voor ondernemingen die nu nog de nodige maatregelen moeten treffen, maar nu kan het op het nippertje nog”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Heel wat Vlaamse ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk troffen al de nodige maatregelen zover dit mogelijk is. “Zo namen al honderden van deze bedrijven deel aan de infosessies van Voka met alle nodige informatie over de brexit en hoe het nu verder moet”, weet Hans Maertens.

Om nog beter antwoord te bieden op alle mogelijke vragen, lanceert Voka nu ook een uitgebreide brexit-FAQ. Voortaan kunnen bedrijven op één plek alle nodige informatie terugvinden over alle aspecten waar de brexit een impact op kan hebben: www.voka.be/brexit-faq. “Stijgen de invoerrechten op de goederen die ik uitvoer naar het VK? Kan ik contracten opzeggen wegens overmacht? Blijft de etikettering van mijn producten geldig? Zal mijn merknaam nog erkend worden? Zal de CE-markering nog aanvaard worden? Kan ik mijn Britse werknemers blijven tewerkstellen? In onze brexit-FAQ geven we een antwoord op de meest gestelde vragen van ondernemers en we zullen deze informatie continu updaten zodat bedrijven hier steeds de meest recente stand van zaken vinden”, zegt Hans Maertens.

Steun nodig

“Net zoals bij de coronacrisis zullen daarnaast steunmaatregelen vereist zijn in de onmiddellijke nasleep van de brexit”, werpt Hans Maertens op. De brexit-taskforce van de Vlaamse regering voorziet alvast 83 miljoen euro extra steun voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de brexit.Dit zal gefinancierd worden met middelen uit het brexitfonds van de EU.  Maar het is nog niet duidelijk onder welke omstandigheden dit Europees fonds van 5 miljard geactiveerd wordt, noch wat de verdeelsleutel zal zijn onder de lidstaten.” 

Als één van de zwaarst getroffen lidstaten is het belangrijk dat België aandringt op snelle duidelijkheid hierover. Daarnaast moet er ook proactief nagedacht worden over hoe België de verkregen middelen kan inzetten om onze ondernemers maximaal te ondersteunen in het opvangen van de gevolgen van de brexit.

Contactpersoon

Gosselin
IMU - vzw - OBD
Proximus
IMU - vzw Remant
Advertentie Vermant - mei
Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - vzw - Altez