Skip to main content
  • Nieuws
  • Coronacrisis dwingt Vlaamse regering om vergunningsprocedures te verlengen

Coronacrisis dwingt Vlaamse regering om vergunningsprocedures te verlengen

  • 30/03/2020

De Vlaamse regering heeft door de coronacrisis beslist om de behandelingstermijn voor lopende vergunningsaanvragen te verlengen met 30 tot 60 dagen naargelang de situatie. Die termijnen kunnen eventueel nog verlengd worden als de situatie aanhoudt. De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot en met 24 april 2020. Nieuwe kunnen pas opgestart worden vanaf 25 april. Deze maatregel is tijdelijk en dient om de noodsituatie te overbruggen. Voka roept de Vlaamse regering wel op om ook andere pistes uit te werken dan enkel een verlenging van de termijnen, mocht de crisis aanhouden. Want nieuwe verlengingen zouden een rem vormen op de reanimatie van onze economie. 

De reden voor de verlenging van de termijnen is onder meer omdat mensen zich deze dagen moeilijk kunnen verplaatsen. De gemeentehuizen zijn bijvoorbeeld slechts beperkt toegankelijk en niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden. Aanvragen moeten ter inzage liggen in de gemeentehuizen, maar als mensen zich niet kunnen verplaatsen, wordt dat moeilijk. Daardoor komt de rechtsgeldigheid van de vergunningen in het gedrang. De piste om consultaties in deze crisissituatie uitsluitend digitaal te laten verlopen, werd onderzocht maar werd niet weerhouden. Deze oplossing stuitte immers op juridische bezwaren. Het risico was te groot dat vergunningen later met succes aangevochten kunnen worden omdat de publieke consultatie niet rechtsgeldig was gelopen. Als de regering nu niet zou ingrijpen, dan zou dat dus tot nog meer vertraging en rechtsonzekerheid kunnen leiden. Ook buiten Vlaanderen wordt er tijdelijk ingegrepen om deze juridische problemen te vermijden.

“Net in deze tijden is het belangrijk dat administratieve belemmeringen geen rem zijn om onze economie te reanimeren.”

Steven Betz

Nieuwe pistes gevraagd

Vraag is wel wat er moet gebeuren als deze crisis aanhoudt. De termijnen opnieuw verlengen zou problematisch zijn. Net in deze tijden is het belangrijk dat administratieve belemmeringen geen rem zijn om onze economie te reanimeren. Vandaar dat Voka de Vlaamse regering oproept om nu ook andere pistes uit te werken dan eenvoudige termijnverlening om te vermijden dat onze vergunningverlening volledig tot stilstand komt.

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd