Skip to main content
  • Nieuws
  • Corona: stop de jojo-benadering en voer barometer in

Corona: stop de jojo-benadering en voer barometer in

  • 23/12/2021

Het huidige ad-hocbeleid stort mensen en sectoren in onzekerheid. Voka vraagt dan ook dringend een coronabarometer uit te werken.

De nieuwe maatregelen van het Overlegcomité treffen vooral de vrijetijdssector en het sociaal leven erg hard. De kerstvakantie wordt aan banden gelegd. Het wegvallen of streng beperken van heel wat mogelijke ontspanningsactiviteiten via events, cultuur, sport en funshopping is een opdoffer voor het mentaal welzijn van de bevolking.

Specifieke steunmaatregelen zijn nodig voor alle bedrijven en organisaties die met een verplichte sluiting te maken krijgen.

Waar blijft coronabarometer?

Voka stelt tot zijn grote spijt vast dat er nog altijd geen werk is gemaakt van een coronabarometer. Dat is onbegrijpelijk. We roepen de overheden op om begin 2022 een coronabarometer of -schakelaar in te voeren.

"Het is onbegrijpelijk dat we nog steeds geen coronabarometer hebben in ons land. Zo’n instrument geeft houvast en zorgt voor voorspelbaarheid. Het huidige ad-hocbeleid stort mensen en sectoren in onzekerheid. Een coronabarometer zal ons toelaten om te leven, te werken en te ondernemen ondanks het virus”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Bij de uitwerking van de coronabarometer is het van cruciaal belang om maximaal rekening te houden met de praktische noden van de ondernemingen. Enkel in overleg met de bedrijven kan men komen tot een praktisch toepasbaar en breed gedragen instrument.

Boosteren in bedrijven uitbreiden

Alle zeilen moeten worden bijgezet om de boostercampagne op snelheid te houden. In 7 grote Vlaamse bedrijven loopt sinds deze week een proefproject waarbij op de werkvloer wordt gevaccineerd. De eerste resultaten zijn unaniem positief. We mogen niet talmen om de vaccinatie op de werkvloer ook bij zoveel mogelijk andere ondernemingen ingang te doen vinden.

“We moeten alle kanalen benutten om de boostervaccinatiecampagne maximaal te versnellen. Ondernemingen bewijzen dat ze een betrouwbare partner zijn in het vaccineren van de bevolking. Het virus is een zeer taaie tegenstander, maar we hebben met de vaccins een doeltreffend wapen. Hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe beter we als samenleving beschermd zijn. Bedrijven staan klaar om te helpen”, besluit Hans Maertens. 
 
 

IMU - vzw - Mediafin TTL
imu - vzw - Recupel