Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Corona-enquête Voka: steeds meer bedrijven klaar voor heropstart, nu politiek leiderschap nodig

Corona-enquête Voka: steeds meer bedrijven klaar voor heropstart, nu politiek leiderschap nodig

  • 15/04/2020

Uit een bevraging van Voka bij meer dan 1.000 bedrijven blijkt dat meer dan 4 op 10 ondernemingen reeds terug opgestart is of dit op korte termijn wil doen, een sterke stijging ten opzichte van vorige week. 85% van alle bedrijven heeft al maatregelen getroffen om het personeel in alle veiligheid te laten werken, 2 op 3 is al volledig aangepast aan de coronamaatregelen. “Steeds meer bedrijven willen de draad terug oppikken. Het is duidelijk dat ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen om hun medewerkers veilig terug aan de slag te laten gaan. We vragen dan ook van de overheden, de Nationale Veiligheidsraad en de GEES-expertengroep om politiek leiderschap te tonen en een slimme en gefaseerde opstart van de economie uit te werken. Dit is absoluut nodig willen we nog grotere economische schade met jobverlies vermijden”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

In de wekelijkse enquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, werd opnieuw gepeild naar het aantal bedrijven dat de draad terug oppikt sinds de coronamaatregelen. 28% is heropgestart of heeft de activiteitsgraad verhoogd, een verdubbeling ten opzichte van vorige week (15%) en het drievoud van twee weken geleden (9%). Nog eens 14% zegt dit in de komende twee weken te doen, wat betekent dat 42% van de bedrijven al op korte termijn wil heropstarten.
Ook de mate waarin de activiteiten opgevoerd of heropgestart worden, zit in de lift. Een nipte meerderheid (51%) wil voor minstens 75% heropstarten, nog eens een derde zegt minstens de helft van de activiteiten te kunnen uitvoeren. “De wil om terug aan de slag te gaan stijgt met de week. Dit krachtig signaal van de ondernemers wordt ook gedeeld door heel wat medewerkers die terug aan de slag willen en moet ondersteund worden door het beleid”, zegt Hans Maertens.

Werkomgeving aangepast

Om terug aan de slag te kunnen gaan, hebben de ondernemingen zich al massaal voorbereid op de nieuwe veiligheidsvoorschriften. 2 op 3 ondernemingen hebben hun werkorganisatie volledig aangepast. Bijna 1 op 5 heeft al verschillende maatregelen getroffen, maar wil er nog extra doorvoeren om de veiligheid te garanderen.

De helft van de bedrijven heeft de werkplaats anders ingericht om te kunnen voldoen aan de social distancing maatregelen en de veiligheidsvoorschriften. 2 op 3 bedrijven past de werkorganisatie aan via telewerk, ploegenstelsels of andere maatregelen.

“Ondernemingen willen niet alleen terug aan de slag gaan, maar ze willen ook en vooral dat hun medewerkers dit in alle veiligheid kunnen doen. Ze nemen dus hun verantwoordelijkheid en bereiden zich voor op een langere periode waarin het nog niet snel business as usual zal zijn. Maar ondernemingen willen nu snel perspectief op de toekomst. Daarom dringen we er bij de regeringen, de Nationale Veiligheidsraad en de GEES-expertengroep op aan om de economie snel en gefaseerd herop te starten. De verantwoordelijken moeten nu de zorg voor de gezondheid, het engagement van de bevolking én het belang van de economie met elkaar verzoenen. Daarvoor is politiek leiderschap nodig. Maar nu moet de economie slim en gefaseerd opgestart worden, anders worden de economische verliezen en het jobverlies dramatisch hoger”, aldus Hans Maertens.

 

Contactpersoon

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel