Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Corona-enquête Voka: Economisch herstel stilgevallen, zonder impuls dreigt grote permanente schade

Corona-enquête Voka: Economisch herstel stilgevallen, zonder impuls dreigt grote permanente schade

  • 22/10/2020

Al voor de derde maand op rij krijgen Vlaamse ondernemingen af te rekenen met omzetverliezen van gemiddeld 13%. Dat blijkt uit de recentste corona-enquête van Voka. De cijfers voor Vlaams-Brabant liggen in dezelfde lijn. De trend houdt ook volgend jaar aan, met een economie die slechts op 90% van haar potentieel zal draaien. “Het economisch herstel dat we zagen na de lockdown in het voorjaar, is tot stilstand gekomen. De kleinere bedrijven voelen de crisis nog zwaarder. Bovendien zal de crisis nog vele jaren voelbaar zijn door een grote daling in investeringen en export. Onze bedrijven hebben daarom nu nood aan duidelijkheid over de verlenging van steunmaatregelen als tijdelijke werkloosheid, het bankenplan en uitstel van betalingen tot juli 2021”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De economie veerde even op aan het begin van de zomer, maar die opwaartse trend is intussen volledig stilgevallen. Al enkele maanden blijven de bedrijven in Vlaanderen kampen met een omzetverlies van zo’n 13%, blijkt uit de enquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het volgende jaar belooft weinig beterschap, ook in 2021 blijft men gemiddeld 10% onder het normale omzetniveau. “De 90%-economie is niet meer te vermijden. Dat is bovendien op basis van de gegevens van vandaag. Als de tweede golf nog zwaarder toeslaat, kunnen ook de gevolgen nog erger zijn”, waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Sombere vooruitzichten

Op de langere termijn ziet het er eveneens somber uit. De investeringsplannen van de bedrijven liggen meer dan 20% onder het normale niveau en ook hier zien we geen herstel in 2021. Specifiek binnen Vlaams-Brabant merkt meer dan 1 op de 5 bedrijven een daling van de investeringen tot 20% op, 16% stelt zelfs een daling van 20% tot 50% vast. Wat de verwachte investeringen in 2021 betreft, liggen de cijfers in dezelfde lijn.

Ook qua werkgelegenheid zijn de vooruitzichten niet al te best. De tewerkstelling zakt tegen eind dit jaar met 3,4%, waardoor nog eens 30.000 Belgen hun job zouden verliezen, bovenop de 60.000 banen die reeds verloren gingen door de crisis. Uit de enquête blijkt dat 1 op de 3 Vlaams-Brabantse bedrijven al een daling kende van het aantal werknemers. Ongeveer een vijfde verwacht het aantal werknemers verder te zien zakken in 2021. 

“Dit zijn klappen die we ook in de komende jaren nog lang en sterk zullen voelen. Daarom is het volgens ons nodig dat de Vlaamse regering haar investeringsplan voor Vlaamse Veerkracht versneld uitvoert en dat de nieuwe federale regering alsnog werk maakt van degressieve afschrijvingen voor bedrijfsinvesteringen.”

Nieuwe lockdown vermijden

De enquête van Voka werd gelanceerd op de eerste dag van de nieuwe, verstrengde maatregelen. Het ziet er nu al naar uit dat vooral de kleinere ondernemingen in het laatste kwartaal sterk achteruit zullen gaan.

Bij een nieuwe algemene lockdown wordt de schade overigens nog groter. 32% van de Vlaams-Brabantse bedrijven geeft aan een tweede lockdown enkel te kunnen overleven met de noodzakelijke steunmaatregelen die ook in het voorjaar gebruikt werden. 4% overleeft een tweede algemene lockdown sowieso niet. Als we naar het Vlaamse gemiddelde kijken, lopen die cijfers zelfs nog op. 

“We moeten dan ook alles op alles zetten om een nieuwe algemene lockdown te vermijden”, zegt Hans Maertens. “Daarom roepen we nogmaals iedereen op om de veiligheids- en gezondheidsregels na te leven en telewerk te organiseren waar mogelijk. We zien dat voor ongeveer 4 op de 10 Vlaamse werknemers in de privésector telewerk vandaag al ingevoerd is. Uit de bevraging blijkt dat de bedrijven daarmee quasi aan hun limiet zitten en de oproep dus zeer goed naleven.”

Eenzelfde geluid klinkt bij Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant: "Samen met de Voka-alliantie doen we er alles aan om een tweede volledige lockdown te vermijden. Dit zou een desastreus effect hebben op onze economie. Daarom is het van groot belang dat iedereen de komende weken de juiste burgerzin aan de dag legt en de uitgevaardigde maatregelen strikt opvolgt." 

Voka doet ook een dringende oproep om een aantal steunmaatregelen te verlengen tot en met 30 juni 2021. “Het staat vast dat de crisis volgend jaar verder zal duren. Bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn en waarop ze kunnen rekenen. Zeker nu ook de Europese Commissie groen licht heeft gegeven voor de verlenging van steunmaatregelen, is er voor ons land snel duidelijkheid nodig. Wij zijn vragende partij voor een verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens corona, de verlenging van het bankenplan, uitstel van betalingen van bijdragen en belastingen tot juli 2021”, zegt Hans Maertens.

Kortere quarantaines en geen onterechte ziektebriefjes

Dat het coronatestbeleid aangepast werd, vindt Voka een zeer spijtige zaak. Personen met een hoogrisicocontact zonder symptomen worden niet meer getest, maar hun quarantaineperiode wordt wel verlengd. “We betreuren dat de quarantaineperiode die eerst ingekort werd naar 7 dagen, nu weer oploopt tot 10 dagen. Er is nood aan snelle testen met snel resultaat zodat potentiële besmettingen geïsoleerd kunnen worden. En de quarantaineperiode moet zo kort mogelijk indien er niets aan de hand is, om de continuïteit in de ondernemingen niet onnodig in gevaar te brengen”, zegt Hans Maertens. Dat beaamt ook Peter Van Biesbroeck: "We ijveren ervoor om de duurtijd om in quarantaine te gaan zo kort mogelijk te houden zodat werkkrachten niet nodeloos op inactief worden gezet."

Daarnaast roept Voka ook op om voor de hoogrisicocontacten zonder symptomen zeker de voorziene quarantaine-attesten te gebruiken in plaats van ziektebriefjes. “We vingen hierover bij onze bedrijven signalen op en drongen er bij de bevoegde minister reeds op aan om dit snel uit te klaren. Het kan niet zijn dat medewerkers langer moeten thuisblijven en ook nog eens doorbetaald moeten worden door hun werkgevers, hoewel ze niet ziek zijn. De coronacrisis weegt zo al zwaar genoeg op de bedrijven”, aldus Hans Maertens.

Contactpersoon

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Proximus