Skip to main content
  • Nieuws
  • "Continue verbetering begint bij jezelf"

"Continue verbetering begint bij jezelf"

  • 13/07/2018

Na een tiental jaar ervaring in privébedrijven, zette Joke Cosijns de stap naar een eigen onderneming. Met BizzLab wil ze bedrijven helpen om hun processen te optimaliseren en te automatiseren zodat ze zo efficiënt mogelijk werken, met de klant als centrale focus.

Vanuit haar ervaring in de privésector groeide bij Joke Cosijns het besef dat bedrijfsprocessen dikwijls veel efficiënter kunnen. Daarom verdiepte ze zich in de lean methodologie. Die biedt de tools om processen te beheren en te optimaliseren, vertrekkende van wat waarde biedt voor de klant. “Dat betekent dat een bedrijfs- proces onder de loep wordt genomen. Iedere stap die geen toegevoegde waarde heeft voor de klant, wordt beschouwd als verspilling”, legt Cosijns uit. “Door die overbodige stappen zoveel mogelijk te elimineren, kan je tijd en kosten besparen én stijgt de klanttevredenheid.” Klinkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. “Je moet de bestaande processen eerst in kaart brengen voordat je ze kan optimaliseren en automatiseren. Dat vraagt om een grondige analyse, waarbij wij uiter- aard graag helpen.”

Joke CosijnsPlato Business Process Management

“Ik ben dit jaar met BizzLab, mijn consultancybedrijf, begonnen in een Bryo- traject van Voka. Op die manier ben ik in contact gekomen met de mensen van Plato. Samen met hen zijn we op het idee gekomen om een traject rond Business Process Management en het optimaliseren van bedrijfsprocessen te organiseren, wat uniek is in Vlaanderen. Ik zal zelf ook de rol van meter op mij nemen voor dit Plato-traject”, vertelt Cosijns.

Het eerste Plato-traject Business Process Management (BPM) gaat in september van start. Het wordt een eenjarig traject met 10 specifieke sessies en 2 overkoepelende sessies met het hele Plato-netwerk. “We beginnen met een kick-off waarin alle deelnemers een Plato-roos invullen”, vertelt Cosijns. “Dat zijn heel specifieke vragen die bedoeld zijn om de kennis of maturiteit van een organisatie op bepaalde vlakken te meten. Op die manier wordt het duidelijk waar de pijnpunten binnen de groep liggen.” Daarna kiest de groep samen de thema’s die tijdens het komende jaar aan bod zullen komen. Vanuit de organisatie en de meters/peters van de groep worden enkele voorstellen gedaan, zoals Lean Management, digitalisering of het belang van KPI’s. “Wij geven een richting, maar de groep beslist”, vat Cosijns samen. “Bovendien mogen de deelnemers ook zelf in onderling overleg de data van de overige sessies vastleggen.”

Het BPM Plato-traject is geschikt voor een heel breed publiek. “Alle beslissingnemers in bedrijven in eender welke sector kunnen baat hebben bij het volgen van dit traject”, verklaart Cosijns. “We proberen ook mensen bij elkaar te brengen met een gelijkaardig profiel, zodat ze van elkaar kunnen leren. Daarbij letten we erop dat er geen rechtstreekse concurrenten samen in een groep zitten. Het is de bedoeling dat de deelnemers heel open kunnen zijn tijdens de sessies.”

Tools voor procesoptimalisatie

“Bedrijfsprocessen maken deel uit van het strategisch kapitaal van een bedrijf en ik ben ervan overtuigd dat optimaal beheerde processen niet alleen zorgen voor een betere dagelijkse werking, maar ook voor een aanzienlijke besparing van tijd en kosten”, zegt Cosijns. “Daarom
is het heel belangrijk om te gaan voor continue verbetering en vereenvoudiging. Zeker in deze tijd. De digitale wereld kent een exponentiële groei. Iedere nieuwe technologie die wordt ontwikkeld en in een bedrijf wordt geïmplementeerd, heeft onmiddellijk effect op de processen. Als een bedrijf niet goed weet hoe dat proces beheerd en aangepast kan worden, zal men op een muur botsen. Om dat te voorkomen is het nuttig om bepaalde tools voor procesoptimalisatie te kennen. Dat is het doel van het BPM Plato-traject.”

Continue verbetering

Cosijns is als meter één van de trekkers van het BPM Plato-traject. “Ik heb altijd een serieus boontje voor ondernemers gehad en daarom wil ik graag mee mijn schouders zetten onder een traject dat leidt tot efficiënte bedrijfsvoering. Ik beschouw mezelf ook als gepassioneerd binnen dit domein. Daarom denk ik dat  ik wel goed geplaatst ben om deelnemers mee te ondersteunen en  een  klankbord te zijn.” En wat wil ze er zelf uit halen? “Ik wil graag ook zelf nog bijleren, want continuous improvement begint bij jezelf. Als je zelf vastgeroest zit, kan je dat niet overbrengen op anderen. Lean is niet alleen een methodologie, het is een mindset.”
 

PLATO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT


Plato, dat is kennisoverdracht tussen gelijkgestemden in de bedrijvensector, lerend ondernemen, groeien in je eigen functie of bedrijf en je netwerk uitbreiden.

Het Business Process Management Plato-traject staat open voor alle beslissingnemers binnen een bedrijf die de huidige processen willen optimaliseren om zo tijd en kosten te besparen en bovendien de klanttevredenheid te verhogen.

De kick-off vindt plaats op 17 september. Meer info en inschrijvingen: Sieglinde Steylemans (sieglinde.steylemans@voka.be) - +32 497 86 92 18.
 

Tekst: Charlotte Max – Foto’s: Dirk Leemans

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie juni 2018.

Proximus