Skip to main content
Map

Consignatie van goederen

  • 29/04/2022

Ken je de term ‘consignatie van goederen’? Deze techniek wordt steeds populairder als manier om risico’s voor de leverancier te beperken en om de investeringskost voor de verdeler zo klein mogelijk te houden.

consignatie

 

Wat is consignatie?

Bij consignatie neemt een partij (de consignatienemer) goederen tijdelijk in bewaring, met als doel deze te verkopen. De leverancier van de goederen (de consignatiegever) blijft eigenaar. Concreet kan een leverancier bijvoorbeeld goederen aan een winkel leveren. Er vindt geen facturatie plaats, en de goederen blijven eigendom van de leverancier tot wanneer ze door de winkel verkocht worden. Na de verkoop ontvangt de leverancier de omzet, minus een percentage voor de winkel als vergoeding voor de verkoopinspanning.

Voorbeelden

Consignatie is een frequent toegepaste techniek in de kunsthandel, waarbij de kunstenaar eigenaar blijft van kunstwerken die door een kunstgalerij verkocht worden. Achteraf strijkt de galerij een vergoeding op. Consignatie wordt ook frequent toegepast bij meubels, auto’s, boten, juwelen of kleding.

Juridische waarborgen

Financiering op basis van consignatiegoederen houdt risico’s in voor zowel consignatiegever als -nemer. Ben je leverancier? Dat wil je je beschermen tegen onder meer beschadiging van goederen, verlies van goederen of zelfs het faillissement van de ontlener. Ben je daarentegen ontvanger van goederen? Dan wil je je indekken tegen te hoge inkoopprijzen, extreem strenge betalingsvoorwaarden of andere factoren die de normale gang van zakendoen zouden kunnen verstoren.

Het belang van een consignatieovereenkomst

Bij consignatie is het belangrijk dat de consignatienemer (winkel, showroom of galerij) en de consignatiegever (fabrikant of leverancier) duidelijke afspraken op papier zetten. Dit gebeurt via een consignatieovereenkomst. In dit document staan afspraken over de vergoeding, duur en wie er verantwoordelijk is bij diefstal, faillissement en schade.

Goederen die niet worden verkocht, gaan terug naar de consignatiegever. Dit biedt de verkoper het voordeel dat hij of zij geen risico loopt om met onverkochte voorraad te blijven zitten.

Aandacht voor verzekeringsdekking

Naast de bovenstaande afspraken moeten uiteraard ook de nodige verzekeringstechnische spelregels gemaakt worden. Daarom moeten de consignatiegever en -nemer een uitgebreide verzekeringsdekking aangaan en het bewijs hiervan aan de tegenpartij leveren vooraleer goederen verscheept worden.

Benieuwd hoe consignatie van goederen een meerwaarde kunnen zijn voor jouw onderneming en zakelijke partners? 

Schrijf dan snel in op de workshop ‘Consignatie van goederen’ van Voka – KvK Limburg. Tijdens deze sessie ontdek je alle voor- en nadelen van deze techniek, hoe je goede afspraken maakt met klanten of leveranciers en welke verzekeringen je het best afsluit. 

Programma en inschrijven: klik hier

Contactpersoon

Amber Zentjens

Adviseur internationalisatie

Artikel uit publicatie