Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Conjunctuurbarometer: Economische activiteit stagneert in Limburg

Conjunctuurbarometer: Economische activiteit stagneert in Limburg

  • 23/12/2019

In het derde kwartaal van dit jaar kwam er een einde aan de economische terugval die in januari 2018 van start ging. De economische activiteit stagneert, maar zou vanaf het tweede kwartaal van 2020 weer dalen. Ook de exportmotor verliest wat aan kracht, maar dit lijkt slechts op een tijdelijke rustpauze. 

Conjunctuurbarometer december 2019
Bron: Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (december 2019 – mei 2020)*


In het derde kwartaal van dit jaar kwam er een einde aan de conjuncturele terugval. Die startte in januari 2018 en ging vrij steil naar beneden. Vandaag zien we een stagnering van de economische activiteit. De export verliest wat aan kracht, maar van een neerwaartse omslag is nog geen sprake. De bouwsector blijft het dan weer goed doen op alle vlakken. Ook de andere sectoren scoren beter dan twaalf maanden geleden.

Op de politieke en internationale onzekerheden heeft de conjunctuurbarometer weliswaar geen vat. De recente verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk maakten alvast duidelijk dat een brexit er nu met zekerheid komt. “De weerslag op de Limburgse economie is in dat opzicht nog niet duidelijk, maar we moeten klaar zijn om de gevolgen van de Britse uitstap op te vangen. Onze bedrijven moeten voorbereid zijn”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Daarnaast is de vorming van een federale regering nog geen feit. “Niet bemoedigend, want Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, berekende dat we in België steeds minder kwaliteit terugkrijgen voor de hoge belastingdruk en de vele uitgaven van de overheid. Ons land bekleedt de 19e plaats op 24 Europese landen in de ‘Waar-voor-je-geld-index’ die we berekenden. Voor ondernemingen betekent dat een rem op hun competitiviteit. Er is dringend actie nodig.”

Tijdelijke rustpauze voor export

De steun van de buitenlandse vraag aan het regionale conjunctuurverloop blijft overeind maar de exportmotor verliest op korte termijn blijkbaar wel aan kracht. Van eenneerwaartse omslag is echter nog geen sprake. De huidige evolutie heeft meer van een tijdelijke rustpauze. Op basis van de momenteel beschikbare data zou deze pauze bij het begin van het tweede kwartaal van volgend jaar reeds tot het verleden behoren.

Bouwsector scoort op alle vlakken

De bouwsector blijft zonder enige twijfel een sterke schakel in de Limburgse economie. Geen enkel segment laat het op dit vlak afweten: residentiële en niet residentiële bouw, nieuwbouw en renovatie blijven het goed doen. Voorlopig wijst niets op korte of lange termijn op een fundamentele verandering in dit scenario.

Positief nieuws voor bedrijfsvoertuigen

Tot medio tweede kwartaal van volgend jaar blijft het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen nog 3.51% boven het niveau van twaalf maanden geleden. Vorige maand werd in deze context nog een matige marge van 6% gerapporteerd. Het segment van de bedrijfsvoertuigen blijft de sterkste groeier. Dat heeft een positieve invloed op de Limburgse economie.

Toerisme op hoger niveau

Op basis van de beschikbare data zou de toeristische activiteit tot ver in het tweede kwartaal van volgend jaar op een beduidend hoger niveau blijven draaien dan twaalf maanden geleden. Aankomsten en overnachtingen blijven in de betrokken periode ruim 8.5% hoger scoren dan een jaar geleden, voor de bezettingsgraden is die marge ruim 2.5 procentpunten.

Lage werkloosheid blijft

Het aantal werkloze mannen blijft in de loop van de volgende zes maanden maandelijks gemiddeld -5.49% lager dan vorig jaar. Dit cijfer is niet significant verschillend van de -5.32% van vorige maand. De daling van het aantal vrouwelijke werklozen (-8.36%) wordt voor de derde maand op rij ruimer groter. Vorige maand en twee maanden geleden zagen we dalingen van -7.21% en -6.54%. Het totale aantal werklozen blijft -6.85% onder het niveau van een jaar geleden.

Recordjaar in zicht

In november noteerden we 5,3% meer starters dan een jaar geleden. In november is dat maar liefst 13,28% meer starters. Deze positieve cijfers liggen in de lijn met de afgelopen maanden en maken dat we vandaag al meer starters tellen dan in 2018. 

De volledige conjunctuurbarometer kan u hier raadplegen.

Aantal starters in Limburg, bron: Voka – KvK Limburg
Aantal starters in Limburg, bron: Voka – KvK Limburg


*Over de conjunctuurbarometer: In samenwerking met Prof. dr. Guido Van Rompuy, hoogleraar economie en econometrie, wordt elke maand een prognose gemaakt van de Limburgse conjunctuur op basis van effectieve realisaties betreffende de bouwvergunningen, inschrijvingen van nieuwe voertuigen, arbeidsmarkt, toerisme en internationale handel. Hiermee is de Voka-KvK Limburg – indicator een goede aanvulling op de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België, welke peilt naar de verwachtingen van de bedrijfsleiders omtrent het conjunctuurverloop. Met andere woorden, de Voka-KvK Limburg – indicator voorspelt op basis van de economische activiteit de verwachtingen van de NBB tot zes maanden vooruit.​​​​​​​