Skip to main content

Conjunctuur plafonneert

  • 04/05/2018

De Vlaamse economie draait nog altijd aan een hoog tempo, maar een verdere verbetering zit er niet meer in. De conjunctuur lijkt zich op een hoog niveau te plafonneren. Dat blijkt uit de zesmaandelijkse conjunctuurbevraging van Voka.

Sinds begin 2014 vertoonde de conjunctuurbarometer van Voka een duidelijke opwaartse trend. Die lijkt nu stil te vallen. Het aantal bedrijven dat verwacht de komende zes maanden meer orders te krijgen en meer te produceren is licht gezakt, terwijl de groep die een stabilisering ziet is toegenomen. Zo verwacht 44% van de bedrijven dat zijn productie de komende zes maanden even hoog zal blijven, tegenover 41% in het najaar van 2017. Het aantal bedrijven dat een stijging verwacht, is licht gedaald, van 51%  naar 48%. De groep die een daling verwacht, is met 7% hetzelfde gebleven en blijft heel klein.

Verwachting productie in grafiek

Hetzelfde patroon tekent zich ook af in het aantal te verwachten orders en de export. De groep die een stabilisering verwacht is toegenomen, ten nadele van de groep die een stijging verwacht. Het aantal bedrijven dat een daling verwacht blijft heel klein. Een ander cijfer dat aantoont dat het beste er stilaan af is, is het aantal bedrijven dat uitbreidingsinvesteringen plant. Dat is gezakt van 50% naar 44%.

‘Het is duidelijk dat de conjunctuur zich nu op een hoogplateau bevindt. De economische activiteit bevindt zich nog steeds op een hoog niveau, maar een verdere stijging lijkt eerder onwaarschijnlijk. We verwachten dat we dat hoog niveau wel nog een tijd kunnen aanhouden want een echte verslechtering lijkt er ook niet meteen aan te komen. Er zijn namelijk heel weinig bedrijven die een daling verwachten van hun productie’, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. De resultaten van de Voka-enquête liggen in lijn met andere Europese macro-cijfers en vertrouwensindicatoren die ook eerder op een stabilisering wijzen in plaats van een verdere aantrekkende groei.

Een cijfer in de enquête dat wel nog een groei laat opmeten is de vraag over de krapte op de arbeidsmarkt. Daar is het aantal bedrijven dat het echt moeilijker vindt om mensen aan te werven gestegen van 51 naar 52%. De groep die het gemakkelijker vindt is teruggevallen van 3% tot een historisch laag 1%. In het najaar van 2014 vond 12,1% dat het gemakkelijker werd om geschikt personeel te vinden.

Makkelijk of moeilijk om werknemers te vinden? grafiek

De voorbije maanden is er ook heel wat op het internationale geopolitieke niveau gebeurd dat mogelijk een impact kan hebben op de Vlaamse bedrijven. We vroegen de ondernemers waar ze het meest wakker van liggen. 35% gaf aan dat ze een internationale handelsoorlog vreest, met de VS als stokebrand. 13% zegt dat ze vooral schrik heeft van mislukte Brexit-onderhandelingen. Beide cijfers opgeteld tonen aan dat de helft van de ondernemers dus vooral wakker ligt van internationale handelsbelemmeringen.

Hans Maertens besluit: ‘Ons basisscenario voor de conjunctuur is dat we tot eind volgend jaar de hoogconjunctuur kunnen aanhouden. Dat komt dankzij een algemene wereldwijde daling van de werkloosheid wat tot een stijging van de koopkracht bij de gezinnen leidt. Dat houdt de consumptie en de investeringen hoog.  Bovendien kennen alle belangrijkste economieën van de wereld tegelijk een sterk economisch momentum, wat vrij uniek is. De grootste risicofactoren op dit ‘plateau’ scenario is een handelsoorlog en/of een sterker dan verwachte stijging van de rente in de VS, wat heel wat kredietnemers in de wereld pijn gaat doen’

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

VZW - DigiChambers 2021
VZW - Take The Lead
IMU - LOOK&FIN
VZW - eATA 2021
IMU salesforce
IMU - btonic
ING
SD  Worx