Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Communicatiebureau Bonka Circus brengt creatief spektakel met een maatschappelijke impact

Communicatiebureau Bonka Circus brengt creatief spektakel met een maatschappelijke impact

  • 17/09/2020

Bonka Circus ontstond uit een samenwerking tussen Klaas Gaublomme en Vincent Kompany mede dankzij een gedeelde passie voor talentontwikkeling. “We zijn een zogenaamd bottom-upbedrijf”, stelt Catherine Castille, Managing Director bij communicatiebureau Bonka Circus. “ Met het talent uit eigen huis zijn we steeds nieuwe uitdagingen aangegaan en blijven groeien.” Bonka Circus’ heritage van contentcreatie en talentontwikkeling zit nog steeds in het DNA van het bedrijf. Vandaag zetten ze deze expertise dankbaar in bij hun purpose driven campagnes. We gingen met Catherine Castille in gesprek en wilden weten wat Bonka Circus zo uniek maakt en waarom purpose driven ondernemen zo belangrijk is.

Tekst en foto's: Michiel Bronckaerts

Wie een bezoek brengt aan de website wordt verwelkomd met een opval- lende tagline: we create content with a purpose. Bedrijven of organisaties die hun purpose (maatschappelijk doel) op een impactvolle manier aan de man
willen brengen zijn aan het juiste adres bij Bonka Circus. “In 2018 hebben we onze purpose opnieuw scherp gesteld. Uit deze denkoefening bleek dat purpose driven communicatie, waarbij we onze expertise in contentcreatie en talenten- begeleiding als tool gebruiken om onze klanten te begeleiden, ons niet alleen als team samenbracht, maar ook onze USP is en ervoor zorgt dat we een duurzaam bedrijf kunnen zijn”, verklaart Catherine.

Catherine is ervan overtuigd dat mensen tegenwoordig bewust op zoek gaan naar wie ze zijn en wat hen drijft, zowel op privé als professioneel vlak. “Bedrijven willen naar buitenkomen met een positief verhaal, willen bijdragen aan de maatschappij. In de beginfase van een project bekijken we in welke mate een bedrijf een positieve impact heeft of wil maken. Dat is voor onze samenwerking cruciaal en onderscheidt ons onder meer van andere communicatiebureaus. Een tweede element is dat we creativiteit inzetten als middel om problemen van onze klanten aan te kaarten of op te lossen via communicatie. We noemen onszelf graag warriors for positive change. Met onze campagnes willen we bomme- kes creëren om impact te genereren”, licht Catherine toe.

Persoonlijke relevantie

Voor Castille moet creativiteit in functie van een welbepaald doel staan en bovenal effectief zijn. Voor hun campagne Curieuzeneuzen (in samenwerking met De Standaard) wilden ze de bezorgdheid omtrent de luchtkwaliteit onder de aan- dacht brengen en dat men dit eveneens ter harte zou nemen. Ze slaagden ruimschoots in hun opzet en wisten meer dan het dubbel aantal gewenste deelnemers te activeren. “We proberen met onze campagnes telkens persoonlijke relevantie te scheppen. Voor Curieuzeneuzen deden we dit door de vraag te stellen: hoe schoon is de lucht waarin jij sport of je kinderen spelen? Dit maakt de problematiek rond luchtvervuiling universeler en tastbaarder. Wie zich engageerde en deelnam aan het burgeronderzoek, werd uiteindelijk ook ambassadeur voor Curieuzeneuzen. Door o.a. een crea- tieve inslag en een persoonlijk element kwamen we tot impactvolle communicatie”, verklaart Catherine.

In een andere succesvolle campagne spoorden ze autobestuurders aan om zich aan een veilige volgafstand te houden. Wie het refrein van Last Night a DJ saved My Life meezingt, overbrugt ondertussen een tijdsspanne van ongeveer 2 seconden oftewel een veilige volg- afstand. Hoe komt men tot zo’n geniale inval? Catherine wijst erop dat het vooral hard werken is en geeft haar creative team graag alle krediet, want aan elk project komt steeds een hoop voorbereiding, onderzoek en denkwerk aan te pas.

“Ook voor deze campagne zaten we met een maatschappelijk probleem namelijk hoe het aantal bumperrijders laten dalen en zo minder ongevallen te veroorzaken? Hier was het grote inzicht dat mensen geen maatstaf hadden om een veilige volgafstand te meten. Dankzij het refrein uit Last Night a DJ Saved My Life heeft men dit wel. Eenmaal we onze tool hadden ontwikkeld, vertaalden we dit creatief idee naar diverse media zoals: radio, affichage of bij de lancering wegbeschilderingen.”

Bonka Circus

Dezelfde golflengte

Bij Bonka Circus geloven ze niet in de klassieke rolverdeling tussen klant en leverancier waarbij het communicatiebureau het ganse project leidt. “Elk van onze klanten heeft een expertise in zijn producten of dienst die wij niet hebben. Het is voor ons een uitdaging om deze kennis te vatten en te verwerken in een campagne. Vervolgens stimuleren wij maar al te graag onze klanten om mee te gaan in ons communicatieverhaal, want daar ligt onze expertise. Uit die wederzijdse challenge ontstaan de mooiste resultaten”, besluit Catherine.
Bij Bonka Circus gaan ze ver om hun klanten zoveel mogelijk te betrekken bij het creatieproces. Aan de hand van
zogenaamde co-creatiesessies zetten ze in samenspraak met de klant de krijt- lijnen uit van een campagne. Catherine reageert stellig op de vraag of elke bedrijf een geschikte sparringpartner is. “Er moet een klik met de klant zijn en het purpose moet duidelijk en authentiek zijn. We steken steeds veel tijd in de kennismaking om zeker te zijn dat we op eenzelfde golflengte zitten. Is dat  niet het geval, dan zeggen we categoriek nee. Bovendien willen we ook kwaliteit garanderen en dat kan enkel indien beide partijen op een lijn staan.”

Meer wilg dan eik

Dat een hedendaagse bedrijf doelbewust handelt is voor Castille een vanzelfsprekendheid. Daarnaast is ze van mening  dat elke onderneming een positieve bijdrage hoort te leveren aan de maatschappij. Ze verwijst hieromtrent naar een originele vergelijking die ze onlangs tegenkwam: bedrijven van de toekomst moeten meer wilg dan eik zijn. “Statig vastklampen aan een klassiek business- model heeft geen meerwaarde voor onze maatschappij. Net zoals de wilg hoor je rondom je te kijken, wendbaar zijn en inspelen op wat er rondom je gebeurt.” Castille onderschrijft dat dit alles behalve een gemakkelijke proces is, maar open staan voor de transitie en hier een strategisch plan rond ontwikkelen ligt volgens haar in ieders mogelijkheid.

In dat opzicht willen ze nog meer naar buiten komen als een duurzaam bedrijf. Castille grapt dat dit meer omhelst dan een pingpongtafel installeren en wat sporadisch groen op kantoor. “Duurzaamheid gaat over inclusie, de omgang met je medewerkers, work-life-balans en nog zoveel meer. Waarden die ook in het DNA van de millennials zitten. Je hier naar schikken als bedrijf en trouw blijven aan je identiteit is een nobele en bovenal noodzakelijke evenwichtsoefening.” Ze verwijst naar een Mckenzie-onderzoek waaruit blijkt dat 80% verwacht dat een hedendaagse bedrijf purposen driven is en inzet op duurzaamheid, terwijl slechts 40% van de bedrijven dit weet waar te maken. “Er is al lange tijd een shift gaande waarbij alsmaar meer de nadruk ligt op purpose en andere waarden. Wie relevant wil blijven, zal als onderneming moeten mee-evolueren”, besluit Castille.
 

We noemen onszelf graag warriors for positive change. Met onze campagnes willen we "bommekes" creëren om impact te genereren.

Catherine Castille

VCDO

Hoe overtuig je dan iemand dat je daadwerkelijk werk maakt van je purpose en duurzaam onderneemt? Volgens Castille valt dit terug te brengen tot een simpele wijsheid: meten is weten. “We stonden vanaf het begin achter 
duurzaamheidsinitiatieven, dat zit nu eenmaal in ons bedrijfs-DNA, maar handelden telkens vanuit een buikgevoel. Daarom besloten we deel te nemen aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Als bedrijf kan je op vlak van duurzaamheid blijven optimaliseren, maar het moet dan wel vervat zijn in de ganse waardeketen. Niet enkel intern rapporteren, maar bijvoorbeeld ook bij alle projecten waaraan je werkt. Zodoende zie je waar de groeimogelijkheden liggen en komt dit onderwerp automatisch hoger op de agenda te staan.”

In de toekomst plannen ze bij Bonka Circus o.a. concreet te werken aan plaats- en tijdonafhankelijk werken. De lockdown heeft hen alvast geleerd dat waar en wanneer je werkt geen bepalende factor zijn. Hoe je je resultaat behaalt is van ondergeschikt belang. Daarnaast bekent Castille dat hun medewerkersbestand nog te weinig een weerspiegeling is van de maatschappij en dat hier nog veel marge is. Die bewustwording is volgens Castille een belangrijk element. Dankzij het VCDO kunnen ze dit gemakkelijker in kaart brengen en concretiseren. “Door zo’n zaken te benoemen, geraak je in een stroomversnelling en creëer je nieuwe reflexen die je duurzaamheidsbeleid alleen maar ten goede.

Creativiteit als drijfveer

Al eerder tijdens dit gesprek haalde Castille aan dat je het begrip creativiteit zo breed mogelijk moet interpreteren. Bij Bonka Circus werken naar eigen zeggen geen kunstenaars, maar al hun werknemers streven er wel naar om creativiteit in zoveel mogelijk facetten van het bedrijf voelbaar te maken. “Dat is onze manier om los te komen van het klassieke patroon”, stelt ze. “Hierdoor zijn we als bedrijf ook flexibeler en kunnen we gemakkelijker anticiperen op bijvoor- beeld ongewone omstandigheden als de lockdownperiode. Het wervingsproces van nieuwe klanten liep geheel anders. Van uitgebreide pitchprocessen, gingen we naar intensieve meetings die kort op elkaar volgden. Dit was een uiterst effici- ente manier van werken. Om de sociale interactie te onderhouden bedachten
we het concept van wandeldates, waarbij een lotingsysteem duo’s vormde met een kleine opdracht. Op de eerstvolgende meeting bracht men verslag uit. Dit draaide bijzonder positief uit, waardoor we het concept blijven behouden. Je openstellen voor positive change getuigt evenzeer van creativiteit.”

Meer info?
Bonka Circus
Sluisstraat 79 Bus 3, 3000 Leuven info@bonkacircus.com
 

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt je onderneming de mogelijkheid om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven. Maak met jouw onderneming een actieplan op maat en werk resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen dankzij het VCDO. Klik hier voor meer info of inschrijven.

Proximus

Artikel uit publicatie