Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Communicatie-events taskforce oponthoud in de nautische keten

Communicatie-events taskforce oponthoud in de nautische keten

  • 20/10/2022

Op 26 september en op 10 oktober vonden twee communicatie-events plaats rond oponthoud in de haven.

Deze werden georganiseerd door de taskforce rond dit thema, die eerder dit jaar werd opgericht door Port of Antwerp-Bruges, en waar Alfaport Voka als één van de stakeholders in zetelt. Op deze events werden de resultaten van de task force toegelicht aan de scheepsagenten en terminaloperatoren, en konden deze mee denken over verdere acties. 

Hier vind je een overzicht van de resultaten: 


De task force heeft een aantal werkstromen gedefinieerd, zowel op korte als op lange termijn. 

  • Verhogen flexibiliteit in de planning: in de zomer van 2022 werd een pilootproject opgezet waarbij de dringendheid van bepaalde bewegingen beter in kaart gebracht werd, om de beschikbare capaciteit in piekperiodes beter in te zetten. Dit wordt nu verdergezet als structurele maatregel. 
  • Er werden een aantal versoepelingen bepaald om capaciteit vrij te maken, zoals simultaan bunkeren en versoepelingen voor korte verhalingen (langs eenzelfde kaai). 
  • Er werd een infobrochure ontwikkeld voor scheepsagenten en terminaloperatoren met betrekking tot het planningsproces
  • Project ketencapaciteit onderzoekt de totaal benodigde capaciteit op lange termijn. 
  • Via process mining wordt het volledige proces van de aankomstreizen in kaart gebracht om op basis hiervan verbetertrajecten te definiëren.
  • Verder wordt werk gemaakt van betere transparantie in de keten/verhogen zichtbaarheid en verantwoordelijkheden binnen de keten. PoAB heeft hiervoor een dashboard ontwikkeld. 
imu - vzw - tijd
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan
Proximus
MK - Advertentie Van Dessel
IMU - vzw - INNI
imu - vzw - Baloise
imu - vzw - bebat
Film Fest Gent 2023
AW_ad whitevideo tech@venture
Advertentie VanRoey- nov
AW_Digitalisering