Skip to main content

COLUMN - Winter is coming

  • 26/10/2018

Terwijl de focus bij de beleidsmakers de voorbije dagen bleef hangen bij een soort welles-nietes met de Europese Commissie over de begroting, een welles-nietes met de oppositie over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen en ook nog wat gedoe rond lokale coalitievorming, staat de economie natuurlijk niet stil. En uit die hoek kwamen de jongste weken wel wat verontrustende signalen. Dat schrijft Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka.

Bart Van Craeynest
Bart Van Craeynest @Dann

De beste en meest vooroplopende recessievoorspeller op wereldvlak, de Amerikaanse rentecurve (d.i. het verschil tussen de rente op Amerikaanse overheidsobligaties op korte en op lange termijn), staat al langer op oranje. De indicator wijst nog altijd niet op acuut recessiegevaar, maar geeft toch al een tijdje aan dat er een groeivertraging zit aan te komen. Ook andere signalen uit de financiële markten, zoals de aandelenkoersen, sluiten zich daar stilaan bij aan. De brede Europese aandelenindex dook sinds midden januari zo’n 15% lager. Beurzen zijn nu niet meteen perfecte voorspellers voor de algemene economische activiteit, maar dat betekent niet dat dat signaal zomaar genegeerd kan worden.

Het signaal van de financiële indicatoren wordt bovendien meer en meer bevestigd door de economische indicatoren. Zo is het ondernemersvertrouwen in Europa de jongste maanden aan het afnemen. Volgens de veel gevolgde PMI-index, een enquête onder aankoopdirecteuren, zakten de verwachtingen van de bedrijven in de eurozone in oktober tot het laagste niveau in bijna vier jaar. Andere indicatoren houden voorlopig beter stand, maar de neerwaartse trend is vrij breed merkbaar. Ook in België wijzen het mindere ondernemersvertrouwen en de vertraging in de uitzendactiviteit op een verzwakkende economische dynamiek. 

Hogere olieprijzen (+30% in de voorbije 12 maanden), de escalerende handelsoorlog, de vertragende dynamiek in China en het einde van het gratis geld (voorlopig vooral in de VS) spelen de wereldeconomie parten. Voorlopig blijven de groeivooruitzichten in de geïndustrialiseerde wereld redelijk overeind dankzij stevige bedrijfsinvesteringen, sterke arbeidsmarkten en het positieve sentiment van de consumenten. Het blijft mogelijk dat de recente reeks zwakkere cijfers uiteindelijk niet meer blijkt te zijn dan een tijdelijke najaarsdip. Toch is de kans groter dat het beste van deze conjunctuurcyclus stilaan achter de rug ligt. Op zich hoeft het niet te verbazen dat de wereldeconomie na een aantal sterke jaren een versnelling terugschakelt. Maar tegelijkertijd zijn de negatieve risico’s aan het toenemen.

Als het globale conjunctuurklimaat versombert, zal dat ook voor de Belgische economie niet zonder gevolgen blijven. Het ziet er naar uit dat de economische zomer stilaan op z’n laatste benen loopt. 

Bart Van Craeynest - Hoofdeconoom Voka - bart.van.craeynest@voka.be 
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez