Skip to main content
  • Nieuws
  • COLUMN - Wat we wel en vooral niet weten over de corona-impact

COLUMN - Wat we wel en vooral niet weten over de corona-impact

  • 10/04/2020

Deze week kwamen de Nationale Bank en het Planbureau naar buiten met hun inschatting van de economische impact van de huidige crisis. Volgens de beide instellingen zal de Belgische economie in 2020 met 8% krimpen, een ongeziene klap sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgend jaar zou de economie met 8,6% opveren, waarmee een belangrijk (maar niet volledig) deel van de terugval vrij snel terug goed gemaakt zou worden. Die inschatting is een combinatie van zaken waar we vandaag een goed zicht op hebben en ook redelijk wat zaken waar we eigenlijk weinig over weten. De economische klap op dit moment is vrij duidelijk. Enquêtes en de beschikbare economische data geven aan dat onze economie vandaag zo’n 30 à 40% onder haar normale capaciteit draait. Met een hypothese over hoe lang de huidige maatregelen duren (tot 3 mei is vandaag de meest gebruikte hypothese), valt dan vrij makkelijk in te schatten hoe diep de economie terugvalt. Uiteraard hangt die inschatting af van de hypothese over de duur van de lockdown: mocht die langer duren, dan zal de economische terugval groter zijn. 

Vanaf het einde van de lockdown wordt het moeilijker. Het valt vandaag eigenlijk niet te voorspellen hoe snel de economie terug herleeft of hoe lang er nog welke maatregelen behouden moeten worden. Er zijn dan ook weinig precedenten voor de huidige situatie. Na de uitbraak van SARS in delen van Azië in 2003 veerde de economie heel snel terug op. Met de Spaanse griep in Europa in 1918 of ebola in Afrika in 2014 duurde dat veel langer. Het is nog maar de vraag in welke mate dat soort voorbeelden enige relevantie hebben voor de huidige situatie. De Nationale Bank vertrekt van de hypothese dat het na de lockdown een jaar duurt om te herstellen en dat dat herstel niet volledig zal zijn (de economische activiteit blijft zo’n 2% onder het pré-crisis traject hangen). Voor de duidelijkheid, dat is geen voorspelling, maar een pure hypothese. De economie kan sneller hernemen, maar de malaise kan evengoed langer aanslepen, zeker als er volgende golven van het virus zouden uitbreken en we nog niet over voldoende middelen zouden beschikken om die snel onder controle te krijgen. Een cruciale vraag is in welke mate het virus ook in andere delen van de wereld onder controle raakt.

Het scenario van de Nationale Bank is (net als andere ramingen van de impact) dus zeker geen voorspelling van wat er zal gebeuren, maar vooral een indicatie van wat er kan gebeuren onder bepaalde veronderstellingen. Er zijn nog altijd organisaties die er van uit gaan dat de economie quasi-onmiddellijk na de maatregelen terug op volle toeren zal draaien, maar die zijn in de minderheid. De meeste ramingen gaan er ondertussen van uit dat de economie niet snel vanzelf terug zal keren naar het pré-crisis activiteitsniveau. Maar eerlijk gezegd hebben we geen idee hoe lang dat effectief zal duren. De belangrijke economische terugval zoals geraamd door de Nationale Bank betekent vooral dat de rol van de overheid niet eindigt met het einde van de lockdown. De overbruggingsmaatregelen die al genomen zijn, zijn essentieel om de economie met zo weinig mogelijk structurele schade doorheen de lockdown te gidsen. Maar dat is nog maar het begin. Daarna zullen nog heel wat extra beleidsmaatregelen (en middelen) nodig zijn om de economie terug te lanceren.  

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant