Skip to main content
  • Nieuws
  • COLUMN - Van 2,5 naar 40 miljard schade in twee weken

COLUMN - Van 2,5 naar 40 miljard schade in twee weken

  • 30/03/2020

De economische impact van de coronacrisis nam de voorbije weken snel toe. Dat wordt ook weerspiegeld in de ramingen van die impact. Iets meer dan twee weken geleden raamde de krant De Tijd op basis van inschattingen van de bankeconomen nog dat de schade voor de Belgische economie in 2020 zou oplopen tot 2,5 miljard euro. Kort daarna raamden wij die schade onder meer op basis van een enquête onder onze leden op 16 miljard. Begin vorige week deden we die oefening opnieuw. Het meest waarschijnlijke scenario lijkt nu dat de economische schade in 2020 zal oplopen tot 40 miljard euro.  

De forse stijging van de verwachte schade is te wijten aan drie factoren. Ten eerste bevestigen onze opeenvolgende enquêtes de anekdotische signalen dat de impact van de crisis snel toeneemt. Iets meer dan 40% van de bedrijven gaf vorige week aan dat ze hun omzet met meer dan de helft zien terugvallen, voor één op drie is dat zelfs een omzetverlies van meer dan 75%. Beide cijfers zijn een verdubbeling tegenover een week eerder. Bovendien worden ook meer sectoren geraakt. Vooral in de bouw werd de activiteit nu ook fors teruggeschroefd, terwijl ook in de industrie en de toeleverende diensten de impact duidelijker voelbaar wordt. Ten tweede ziet het er ook naar uit dat de huidige situatie langer zal duren. In onze eerdere raming gingen we er van uit dat de ‘lockdown’ vanaf midden april afgebouwd zou kunnen worden. De nieuwe raming gaat uit van een ‘lockdown’ tot eind april. En ook daarna wordt het niet meteen terug business as usual. De maatregelen zullen allicht geleidelijk versoepeld worden over een langere periode. 

Een derde factor die voor extra schade zorgt, is de internationale dimensie. Ook als wij in België het virus binnen een paar weken (maanden?) onder controle krijgen, betekent dat niet noodzakelijk ook het einde van de crisis in de rest van de wereld. Het is zeer goed mogelijk dat de crisis dan nog doorzet in de VS of Zuid-Amerika, of dat in Azië ondertussen een tweede golf aan de gang is. Vooral dat risico op volgende golven kan de wereldeconomie nog geruime tijd parten spelen. Mogelijk is het wachten op een vaccin (wat één tot anderhalf jaar zou duren) om dat risico echt uit te schakelen. Een langdurige verstoring van de internationale handel zou zeker voor een heel open economie als de onze voor belangrijke extra schade zorgen.

“De eerste economische indicatoren voor maart knallen wereldwijd stuk voor stuk naar historische dieptepunten.”

Bart Van Craeynest

Economische indicatoren

Ondertussen komen in heel wat landen de eerste economische indicatoren voor maart uit. Die knallen stuk voor stuk naar historische dieptepunten. Zo explodeerden de wekelijkse nieuwe werkloosheidsaanvragen in de VS vorige week naar 3.283.000. Het vorige record was 695.000 in 1982. Dit is dan ook een heel ongebruikelijke crisis. Zelfs in de zwaarste eerdere economische crisissen bleef telkens veruit het grootste deel van de economie draaien. Nu zijn grote delen van de economie geheel of gedeeltelijk platgelegd, wat resulteert in ongeziene economische cijfers. De focus van de beleidsmakers moet nog altijd zijn om de structurele schade zoveel mogelijk te beperken, zodat de economie na de crisis zo vlot mogelijk terug kan opstarten. Op dat vlak werden ook al belangrijke stappen gezet. Niettemin lijkt de hypothese van een quasi-onmiddellijke terugkeer naar normale activiteit in de zomer, waarop de eerder ‘meevallende’ ramingen waar sommigen mee uitpakken gebaseerd zijn, vrij onwaarschijnlijk. Ook na de lockdown moeten we allicht nog geruime tijd rekening houden met een economische activiteit die lager ligt dan ‘normaal’. 

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd