Skip to main content
  • Nieuws
  • COLUMN - Pijnlijk gebrek aan langetermijnvisie in het begrotingsbeleid

COLUMN - Pijnlijk gebrek aan langetermijnvisie in het begrotingsbeleid

  • 24/01/2020

Deze week werd aangekondigd dat de Financietoren voor meer dan 1,2 miljard euro verkocht wordt aan een Zuid-Koreaanse groep. In één van de meest onwaarschijnlijke sale-and-lease-backoperaties van de regering Verhofstadt werd de Financietoren in 2001 voor 311 miljoen verkocht aan een Nederlandse vastgoedgroep. Die moest vervolgens grote renovatiewerken uitvoeren (voor 325 miljoen), maar kreeg in ruil een zeer lucratief huurcontract, dat nog doorloopt tot 2034. Voor zover nodig is dit nog maar eens een herinnering aan het budgettaire schijnbeleid van de eerdere Paarse regeringen, en meer nog aan wat er kan mislopen met de overheidsfinanciën door een te grote focus op politiek gewin op korte termijn. Dat schrijft Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka.

Paars heeft trouwens geen exclusiviteit daarop, de meeste Belgische regeringen lieten zich wel eens daaraan vangen. Denk maar aan de truc met de voorafbetalingen op de vennootschapsbelasting van de regering Michel of de ondoordachte besparingen op de overheidsinvesteringen in de jaren 80. Al te vaak wordt in het begrotingsdebat gefocust op het actuele cijfer van het begrotingssaldo, terwijl dat voor de financiering van onze welvaartsstaat op langere termijn weinig of niets uitmaakt. Dat laatste zou nochtans de absolute prioriteit van het begrotingsbeleid moeten zijn. 

Pensioendebat

Dat gebrek aan langetermijnvisie wordt vandaag ook pijnlijk geïllustreerd in het pensioendebat. In Frankrijk zet de regering tegen recordstakingen in door met haar pensioenhervorming, ook al is het in een afgezwakte versie. In België komt er vooralsnog geen grondige pensioenhervorming, hoewel het met de financiële toekomst van ons pensioenstelsel zeker niet beter gesteld is dan met het Franse. In België gaan we even vroeg op pensioen, zijn de gemiddelde loopbanen korter en werken er even weinig ouderen als in Frankrijk. Volgens ramingen van de Europese Commissie zullen onze overheidsuitgaven voor pensioenen tegen 2070 2,4% van het BBP, of zo’n 11 miljard in euro’s van vandaag, hoger liggen dan vandaag. De Belgische pensioenuitgaven zullen dan trouwens ook fors hoger liggen dan de Franse. Niettemin focust het pensioendebat bij ons nu vooral op hogere minimumpensioenen. En dat nog voor we de financiering van het bestaande pensioenstelsel geregeld hebben. Binnen 20 jaar vragen we ons allicht af hoe het mogelijk is dat we extra pensioenbeloftes deden zonder dat we de financiering van het hele pensioenstelsel op langere termijn regelden, net zoals we ons vandaag kunnen afvragen hoe die sale-and-lease-backoperaties 20 jaar geleden passeerden. 

We moeten dringend werk maken van een ernstig begrotingsbeleid op langere termijn, maar dat komt in het huidige debat pijnlijk weinig aan bod.  

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez