Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • COLUMN - Onze gezondheidszorg kan 6 miljard efficiënter

COLUMN - Onze gezondheidszorg kan 6 miljard efficiënter

  • 08/11/2019

De lange lijst van verkiezingsbeloftes in de aanloop naar 26 mei, het schijnbaar totale gebrek aan urgentie in de federale regeringsvorming sindsdien en de recente ontwikkeling om bij wisselmeerderheid extra uitgaven door het parlement te krijgen, zouden het al eens doen vergeten maar onze overheid zit niet op enorme overschotten. Integendeel, de volgende federale regering vertrekt met een begrotingstekort van 10 miljard en krijgt daar nog eens een vergrijzingsfactuur van 5 miljard bovenop. En dat met nu al de derde zwaarste belastingdruk onder de industrielanden. Dat schrijft Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka.

Mochten we alle budgettaire uitdagingen willen opvangen met extra belastinginkomsten, dan gaan we qua belastingdruk los aan kop met ruime voorsprong. De volgende federale regering zal dus hoe dan ook niet om nieuwe besparingsinspanningen heen kunnen. Uit bepaalde hoeken klinkt dan steevast het pleidooi om de sociale zekerheid en zeker de gezondheidszorg buiten die oefening te houden. Dat maakt een ernstige besparingsoefening nog moeilijker: zowat de helft van de overheidsuitgaven zijn sociale uitgaven en na pensioenen is de gezondheidszorg de grootste post binnen de sociale zekerheid. 

Vandaag spendeert de overheid een dikke 30 miljard aan gezondheidszorg, maar daarvoor krijgen we niet voldoende kwaliteit terug. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat veel Europese landen een hogere kwaliteit van gezondheidszorg afleveren voor dezelfde of zelfs minder middelen. Dat soort macro-vergelijkingen suggereert dat ook onze gezondheidszorg efficiënter moet kunnen. Voor heel wat medische voorzieningen, zoals verschillende soorten scans, ziekenhuisbedden en apothekers, horen we tot de top van Europa. In combinatie met een financiering die nog altijd vooral gericht is op medische prestaties zorgt dat voor overconsumptie.

Anderzijds behoren we tot de landen die het minst spenderen aan preventie. Een systeem dat efficiënter omgaat met middelen, door bijvoorbeeld een financiering die minder afhankelijk is van prestaties, en dat meer inzet op een gezondere bevolking, door bijvoorbeeld meer inspanningen voor preventie, moet met 10% minder middelen dezelfde kwaliteit kunnen leveren. Dat wordt bevestigd door gezondheidsexperten als Lieven Annemans, Marc Noppen of Raf De Rycke. De OESO en de Europese Commissie suggereren zelfs een besparingspotentieel van 20%. Dat komt overeen met 3 tot 6 miljard euro. Tegen de achtergrond van de enorme budgettaire uitdagingen moet ook in de gezondheidszorg de focus liggen op efficiënt omgaan met middelen.

imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce