Skip to main content
  • Nieuws
  • COLUMN - Ongezien en nog niet meteen voorbij

COLUMN - Ongezien en nog niet meteen voorbij

  • 03/04/2020

De voorbije weken werd de snel toenemende economische impact van de coronacrisis meer en meer duidelijk. Enquêtes bij ondernemingen en indicatoren zoals tijdelijke werkloosheid geven aan dat de economische activiteit vandaag ongeveer een derde lager ligt dan in normale omstandigheden. 

Dat komt overeen met de inschatting in onder meer Frankrijk waar gelijkaardige coronamaatregelen gelden. In de veronderstelling dat de huidige maatregelen aanhouden tot begin mei impliceert dat een terugval in economische activiteit van dik meer dan 10% in de eerste helft van het jaar. In vergelijking met eerdere economische crisissen is dat een ongeziene klap buiten oorlogstijden. Ter vergelijking: tijdens de Grote Recessie van 2008-2009 kromp de Belgische economie met 3,7%, tijdens de Grote Depressie van 1929-1932 was er een terugval van 7,9%. 

De huidige crisis is dan ook een heel ongebruikelijke. Zelfs tijdens de zwaarste crisissen in het verleden bleef de economie doorgaans grotendeels draaien. Vandaag zijn belangrijke delen van de economie gewoon stilgelegd. De positieve keerzijde daarvan is dat een krachtig economisch herstel mogelijk moet zijn als de economie terug opgestart kan worden eens de uitbraak onder controle is. Overheden namen de voorbije weken terecht allerlei maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid, hinderpremies en toegang tot krediet om die ‘overbrugging’ zo vlot mogelijk te laten verlopen. Verschillende organisaties pakten dan ook al uit met ‘meevallende’ ramingen van de economische impact. Die vertrekken evenwel van de veronderstelling dat onze economie vanaf de zomer alweer op normale toeren draait. Dat lijkt nogal optimistisch. Een cruciale voorwaarde voor de vlotte herstart is immers dat de uitbraak onder controle is. Het is onwaarschijnlijk dat dat begin mei al het geval zal zijn. Meer dan waarschijnlijk zullen de huidige maatregelen maar geleidelijk afgebouwd kunnen worden. En ondertussen blijft het virus allicht nog doorzetten in andere delen van de wereldeconomie en bestaat het risico op volgende golven. 

In die zin zal het nog geruime tijd duren voor de wereldhandel kan normaliseren, wat voor een open economie als de onze belangrijke gevolgen zal hebben. Tegen die achtergrond lijkt het waarschijnlijker dat onze economie ook na de huidige ‘lockdown’ niet meteen volledig zal herstellen. Hoe lang die nasleep blijft hangen, valt vandaag niet te voorspellen. Niettemin kunnen overheden en ondernemingen best al beginnen nadenken over strategieën om een langere economische malaise door te komen.  

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez