Skip to main content

COLUMN - Nood aan relancestrategie

  • 23/04/2020

Een maand geleden maakten wij, onder andere op basis van onze wekelijkse enquêtes, een inschatting van de economische impact van de coronacrisis. Onze inschatting was toen dat de economische activiteit in België in 2020 met 7% zou krimpen, wat overeen zou komen met een totale economische schade van 40 miljard euro.

Veronderstellingen bevestigd

De belangrijkste veronderstellingen daarbij waren dat onze economie in de lockdown een derde onder de normale activiteit draait, dat de lockdown tot eind april zou duren, dat de structurele schade van de crisis beperkt kon worden met allerlei overbruggingsmaatregelen en vooral dat de economie na de lockdown niet meteen terug op volle toeren zou gaan draaien. Die veronderstellingen werden de voorbije weken grotendeels bevestigd.

Activiteiten opvoeren

Onze enquêtes van de voorbije weken bevestigen dat onze economie vandaag een derde onder haar normale toeren draait. Een (weliswaar bescheiden) positief punt daarbij is dat die situatie de voorbije maand niet verder verergerde. Vlaamse bedrijven geven aan dat ze een belangrijk verlies aan omzet leiden, maar dat verlies escaleerde tot nog toe niet naarmate de lockdown langer aanhoudt. Integendeel, de jongste weken zien we een snel toenemende bereidheid (en inspanningen) bij bedrijven om de activiteiten terug op te voeren.

Terugkeer naar ‘normaal’

Daarbij blijft het evenwel voor het ‘positieve’ nieuws. Het ziet er inderdaad naar uit dat de lockdownmaatregelen begin mei versoepeld worden, maar ondertussen is ook duidelijk dat een terugkeer naar ‘normaal’ nog veel langer op zich zal laten wachten.

De eerste signalen van de heropstart van de Chinese economie bevestigen dat dat maar heel geleidelijk gaat en dat de verstoring van de internationale handel daarbij een belangrijke bijkomende hindernis is.

Ernstige relancestrategie

Bovendien duiken er ook meer indicaties op dat we de lockdown-periode niet uitkomen zonder structurele schade. Drie op vier van de Vlaamse bedrijven gaf al aan dat ze hun investeringsplannen uitgesteld hebben, de helft daarvan voor onbepaalde duur. Daarnaast denkt één op vijf bedrijven dat ze genoodzaakt zullen zijn om de komende maanden mensen te ontslaan, terwijl nog eens een kwart het nog niet weet.

Dit soort indicaties bevestigt de noodzaak aan een ernstige relancestrategie na de lockdown. Zonder zo’n strategie zou onze eerdere inschatting van de economische schade wel eens te optimistisch kunnen zijn.  

 

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant