Skip to main content
  • Nieuws
  • COLUMN - Misvattingen in het bedrijfswagendebat

COLUMN - Misvattingen in het bedrijfswagendebat

  • 08/02/2019

In het zog van het klimaatdebat kwamen de bedrijfswagens, of salariswagens, de voorbije dagen terug in het vizier als makkelijke schietschijf. In bepaalde hoeken rekent men zich al dubbel rijk over wat de afschaffing van die bedrijfswagens allemaal zou opleveren: een duidelijke verbetering op het vlak van milieu via minder verkeer en meerdere miljarden extra middelen (ramingen gaan van 2 tot 5 miljard euro) die de overheid dan voor andere initiatieven kan gebruiken. Daarbij worden evenwel een aantal relevante punten nogal vlot genegeerd. Dat schrijft Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka.

Bart Van CraeynestDe milieu-impact van de bedrijfswagens is niet volstrekt eenduidig. Ja, dat systeem draagt bij tot meer autoverkeer, met de bijhorende milieuschade. Anderzijds zorgt het systeem er ook voor dat de gemiddelde Belgische wagen jonger en bijgevolg milieuvriendelijker is dan in andere landen zonder uitgebreid systeem van bedrijfswagens. Bovendien is het niet zo dat bij een afschaffing van de bedrijfswagens het autoverkeer meteen in dezelfde mate zal afnemen. Voor het merendeel zullen de bedrijfswagens gewoon vervangen worden door andere wagens. Het totale aantal gereden kilometers zou zo goed als zeker afnemen, maar met hoeveel is niet meteen duidelijk. Gegeven de Belgische mobiliteitssituatie moeten de verwachtingen op dat vlak niet te hoog gespannen worden. De positieve impact van een afschaffing van de bedrijfswagens op het milieu moet niet overdreven worden. 

Over de extra financiële middelen die zo’n afschaffing zou opleveren, gaan velen nog korter door de bocht. Al te vlot wordt genegeerd dat de salariswagens bedoeld zijn als een vorm van lastenverlaging. De lasten op arbeid in België horen al langer tot de hoogste ter wereld. Om dat enigszins te verlichten werden verschillende mogelijkheden bedacht zoals allerlei eco-, maaltijd- en dienstencheques, en dus ook de bedrijfswagens. Gezien de negatieve neveneffecten zoals de impact op de files zijn die laatste wel een erg onverstandige vorm van lastenverlaging, maar het is en blijft in essentie wel een systeem van lastenverlaging. Dat impliceert dat de afschaffing van die bedrijfswagens meteen ook een belastingverhoging zou betekenen voor iedereen die vandaag een bedrijfswagen heeft. Dat kan gecompenseerd worden door een evenredige lastenverlaging voor de betrokkenen. Maar dat betekent dat de afschaffing van de bedrijfswagens geen extra middelen zou vrijmaken. 

Iedereen die afkomt met voorstellen om nieuwe initiatieven te financieren met de ‘opbrengst’ van de afschaffing van de bedrijfswagens pleit voor een belastingverhoging voor wie vandaag een bedrijfswagen heeft. Dat kan een politieke keuze zijn, maar die kan dan best ook duidelijk gesteld worden. 

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD