Skip to main content
Map

COLUMN - Mindere vooruitzichten

  • 20/06/2019

Verschillende organisaties, waaronder de Europese Commissie, de OESO, het IMF, de Nationale Bank en het Planbureau, kwamen de voorbije weken met nieuwe vooruitzichten voor de Belgische economie. Daaruit bleek een opmerkelijke eensgezindheid: allemaal verwachten ze een vertraging van de economische groei, maar ze gaan er ook allemaal van uit dat die vertraging zal meevallen. Toch zijn die redelijke vooruitzichten geen reden om er gerust in te zijn. Dat schrijft Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka.

De groeiraming van die vijf organisaties voor 2019 varieert van 1,2% tot 1,3%, die voor 2020 van 1,1% tot 1,4%. Dat is minder dan de voorbije jaren, de gemiddelde economische groei in de voorbije legislatuur kwam uit op 1,6% per jaar, maar blijft toch een redelijke groei. Die redelijke vooruitzichten zijn evenwel geen reden om er gerust in te zijn. Er blijven immers belangrijke neerwaartse risico’s. Die vooruitzichten houden immers geen rekening met een mogelijke verdere escalatie van de handelsoorlog van Trump of met een eventuele harde brexit. Over het eerste valt iets te zeggen, over het tweede veel minder. Trump lanceerde deze week zijn officiële campagne voor de verkiezingen van 2020. In het verleden was de economische situatie vaak een belangrijke factor in de herverkiezingskansen van een zittende president. Een rationale strategie voor Trump zou dan ook zijn om geen risico te nemen met verdere stappen in de handelsoorlog die ook de Amerikaanse economie hard zouden raken. De vraag is natuurlijk of Trump voor de rationele strategie kiest. Voor de brexit lijken de kansen op een meevallende afloop nog fors lager te liggen. Het ziet er met de dag meer naar uit dat Boris Johnson de volgende Britse premier wordt, en daarmee neemt ook het risico op een harde brexit toe. De beschikbare studies over de gevolgen van een harde brexit op de Belgische economie wijzen gemiddeld op een negatieve impact van 1% van het bbp. 

Daarnaast houden de vooruitzichten evenmin rekening met de impact van de budgettaire inspanningen van de volgende regering. Zonder zulke inspanningen is die volgens het Planbureau op weg naar een begrotingstekort van 2,7% van het bbp tegen het einde van de legislatuur (wat overeenkomt met 12 miljard in euro’s van vandaag). Om het even wie straks in de regering raakt, zullen er toch belangrijke inspanningen geleverd moeten worden om dat tekort toch enigszins terug te dringen. Die inspanningen zullen onvermijdelijk op de economische groei wegen.      

Ondanks de vooralsnog meevallende groeivooruitzichten is de kans op een recessie voor de komende twee jaar door die neerwaartse risico’s duidelijk toegenomen. Positief is wel dat de centrale bankiers dat gevaar al onderkennen en zich alweer opmaken om tegengas te bieden. Zij zullen de dynamiek niet nog snel kunnen keren, maar kunnen wel de mogelijke negatieve impact beperken. Daarbij speelt trouwens ook het feit dat er de voorbije jaren, zeker in Europa, geen indicaties waren dat er in de reële economie terug allerlei excessen, bv. in vastgoed of bedrijfsinvesteringen, opgebouwd werden. Dat beperkt het gevaar op een zware terugval waarbij zulke excessen terug weggewerkt moeten worden. Niettemin zit er voor de Belgische economie een moeilijkere periode aan te komen.     

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - DNCM