Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • COLUMN - Meer mensen aan het werk betekent ook langer werken

COLUMN - Meer mensen aan het werk betekent ook langer werken

  • 29/11/2019

Uit de aanslepende regeringsonderhandelingen komt voorlopig één lichtpuntje naar voor: werkelijk iedereen lijkt het erover eens dat we meer mensen aan het werk moeten krijgen en houden. Dat is een terechte analyse. Dat schrijft Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka.

België heeft laagste gemiddelde loopbaanduur in Europa

Gemiddeld werkt de Belg vandaag 33 jaar, wat bij de laagste van Europa hoort. In Nederland is dat 40,5 jaar, in Zweden zelfs 42 jaar. De voorbije jaren werden in België al maatregelen genomen om die verwachte loopbaanduur op te krikken: sinds 2000 nam die met drie jaar toe. In dezelfde periode steeg die zowel in Nederland als in Zweden met vijf jaar. We zetten in België wel stappen, maar andere landen doen meer, waardoor we nog verder terrein verliezen. De verwachte loopbaanduur is een gemiddeld cijfer, het Belgische gemiddelde wordt vooral lager getrokken door het grote aantal niet-werkenden. Een belangrijk deel van de Belgische achterstand blijft zich situeren bij de ouderen. Van de 60- tot 64-jarigen werkt in België bijna één op drie. In Nederland is dat 60%, in Zweden zelfs 70%. 

Tegen die achtergrond is het verbijsterend dat vandaag op de federale onderhandelingstafel voorstellen liggen om de geplande verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 terug te draaien en om de mogelijkheden om vervroegd op pensioen te versoepelen. Op die manier zou de nieuwe regering net het signaal geven dat langer werken helemaal niet nodig is. Dat is in het kader van de vergrijzingsuitdaging het verkeerde signaal. Hoe dat zou kunnen bijdragen tot de breed gedragen doelstelling van meer mensen aan het werk is bovendien een raadsel.

Meer maatregelen om mensen langer aan het werk te houden

De volgende federale regering moet net de andere richting uit met meer maatregelen om mensen langer aan het werk te houden. Ten eerste zouden ze de pensioenleeftijd sneller moeten verhogen, wat in de rest van Europa al gebeurt. En de gelijkgestelde periodes zouden ingeperkt moeten worden. Volgens het Planbureau beslaan die laatste, waarbij er niet gewerkt wordt maar toch pensioenrechten opgebouwd worden, een derde van de pensioenopbouw in het werknemersstelsel. In het licht van de budgettaire uitdagingen in ons pensioenstelsel is dat onhoudbaar. De volgende federale regering zal op verschillende sporen moeten werken om meer mensen aan het werken te krijgen en te houden. Geen maatregelen nemen die aanzetten om minder lang te werken zou al een verstandig begin zijn.   

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce