Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • COLUMN - Geen cadeautjes zonder productiviteitsgroei

COLUMN - Geen cadeautjes zonder productiviteitsgroei

  • 17/05/2019

De verkiezingscampagne blijft vooral gaan over allerlei cadeautjes, terwijl een aantal essentiële economische thema’s nauwelijks aan bod komen. De belangrijkste daarvan is allicht de verontrustende productiviteitsgroei, of eerder het gebrek daaraan. Dat schrijft Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka.

Bijna dertig jaar geleden gaf Nobelprijswinnaar Paul Krugman het al aan: ‘Productiviteit is niet alles, maar op lange termijn is het bijna alles’. Zeker in tijden van vergrijzing is productiviteitsgroei de belangrijkste bron van economische groei. In die zin is het ook cruciaal voor een verdere toename van onze welvaart. En op dat vlak waren de voorbije jaren niet echt hoopgevend. Sinds de crisis van 2008 schommelt de totale productiviteitsgroei in België rond nul procent. Vanuit verschillende hoeken mag dan vandaag wel gepleit worden voor tragere groei, of zelfs voor helemaal geen groei, in de praktijk zou dat nogal kunnen tegenvallen. Veel van de beloftes van de voorbije weken moeten immers betaald worden vanuit de productiviteitsgroei: meer koopkracht, een kortere werkweek (met loonbehoud), vroeger stoppen met werken, hogere pensioenen, … In het verleden werden op elk van die domeinen stappen gezet, en die werden gefinancierd vanuit de toegenomen productiviteit. Verdere stappen worden moeilijk als we er niet in slagen die productiviteitsgroei terug op te krikken.  

België staat hierin niet alleen. De vertragende productiviteitsgroei is een internationale trend die al langer aan de gang is. Maar België bleef de voorbije jaren wel duidelijk achter op de toplanden in Europa. Extra beleidsinspanningen zullen dus nodig zijn. Er is geen mirakeloplossing voor meer productiviteit, maar er zijn wel een aantal gekende recepten: meer investeren in opleiding en levenslang leren, meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, meer concurrentie op de productmarkten, meer ondernemerschap, kwaliteitsvolle infrastructuur, ... Op elk van die domeinen blijft België ver verwijderd van de ‘best practices’ in Europa. Daarnaast verwachten veel economen dat de technologische revolutie de komende jaren voor een versnelling van de productiviteitsgroei zal zorgen. Maar om daarvan te genieten, moet een economie natuurlijk wel meestappen in die revolutie. Ook op dat vlak is er in België veel ruimte voor verbetering: veel van onze structuren zijn eerder gericht op het vrijwaren van het status quo dan op het bevorderen van nieuwe activiteiten. Productiviteit mag dan geen vlot thema zijn voor een campagne, op langere termijn is het veel relevanter voor onze welvaart dan veel van de topics die vandaag op tafel liggen. 

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel