Skip to main content
  • Nieuws
  • COLUMN - Budgettaire opkuis is voor later

COLUMN - Budgettaire opkuis is voor later

  • 13/03/2020

De voorbije dagen schakelde de aanpak van de corona-crisis in heel Europa een paar versnellingen hoger. Daarmee neemt ook de economische impact onvermijdelijk toe. Net als vorige week al beschreven op deze plaats blijft het quasi onmogelijk om die impact in te schatten. Die impact zal in belangrijke mate afhangen van hoe lang dit duurt en van hoe erg de epidemie uiteindelijk wordt. Sommige sectoren zoals horeca, toerisme, luchtvaart, eventing, … worden rechtstreeks en hard geraakt. Maar ook breder zal de impact van tragere economische activiteit en toegenomen onzekerheid zich onvermijdelijk laten voelen. Niettemin blijven grote delen van de economie ondertussen draaien. Alles samen is een negatieve groei op korte termijn het meest waarschijnlijke scenario geworden. Anderzijds zou de economische activiteit ook relatief snel terug moeten aantrekken eens de epidemie onder controle is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. 

Net voor onder meer dit soort crisissen is de overheid en het budgettaire beleid ‘uitgevonden’. Het meest waarschijnlijke scenario is nog altijd dat dit een tijdelijke economische schok veroorzaakt. Tegen die achtergrond moet het beleid volop inzetten in het vermijden dat dit uitgroeit tot een bredere, langer aanslepende economische crisis. Overheden moeten daarbij een soort ‘overbruggingsrol’ op zich nemen. In dat kader passen de ingrepen die de Europese Centrale Bank deze week aankondigde. Die zijn er vooral op gericht om de kredietverlening binnen het financiële systeem te faciliteren. Ook al was de communicatie van nieuwe ECB-baas Lagarde niet echt overtuigend, lijken de maatregelen toch in de juiste richting te gaan. Niettemin kan de ECB op de korte termijn nog veel meer middelen inzetten, mochten er meer tekenen komen dat het financiële systeem hapert. 

Daarnaast moeten nationale overheden ook maatregelen voorzien. De Belgische overheid zette al verschillende ‘overbruggingsmaatregelen’, zoals tijdelijke werkloosheid en uitstel van BTW en sociale bijdragen, in. Naarmate de economische impact toeneemt, zal de overheid daar ook verder moeten in gaan. Het bestaande begrotingstekort is daarbij geen punt. Het was uiteraard beter geweest om deze crisis in te gaan met een gezonde begroting (net daarvoor is het belangrijk om die begroting in goeie tijden op orde te zetten). Maar in deze crisissituatie moet de overheid meer middelen inzetten. De klemtoon moet daarbij liggen op tijdelijke maatregelen die bedrijven doorheen deze crisis helpen. Dat zal het begrotingstekort onvermijdelijk opdrijven, maar er is helemaal geen acuut gevaar voor een budgettaire crisis. De budgettaire opkuis zal na de crisis moeten volgen. De eerste prioriteiten moeten zijn de epidemie onder controle krijgen en de economische impact daarvan inperken.   

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez