Skip to main content
  • Nieuws
  • Colruyt Group blinkt uit in duurzaamheid

Colruyt Group blinkt uit in duurzaamheid

  • 15/02/2017

Vorig jaar werd Colruyt Group uitgeroepen als één van de 8 Belgische ‘SDG-voices’, of ambassadeurs van de VN Duurzaamheidsdoelstellingen. Opvallend is dat ze de enige organisatie is die uit het bedrijfsleven gekozen werd. “We zijn vereerd dat als we als SDG-ambassadeur mogen optreden”, vertelt Koen De Maesschalck, hoofd van Corporate Affairs bij Colruyt Group.

Koen De MaesschalckDat de keuze op Colruyt Group viel, mag niet verbazen. Duurzaamheid zit immers ingebakken in de genen van het bedrijf. “Niet omdat het moet, maar omdat we echt geloven dat dit de toekomst is”, vertelt De Maesschalck. “We geloven dat deze aanpak in de toekomst zal renderen.”

Colruyt Group werkt rond drie grote thema’s: mens, product en milieu. “De omgang met onze medewerkers is iets waar we vanaf het begin zeer sterk op ingezet hebben. We gaan er immers van uit dat iedereen 100% gemotiveerd is om goed werk te leveren. Negatieve elementen in de bedrijfsomgeving kunnen die motivatie doen afnemen. Daarom zorgen wij voor een goede werkomgeving en voor de rest leggen we het volle vertrouwen bij onze medewerkers.”

“Ondertussen hebben we zelfs een eigen bedrijf dat groene energie produceert en tegen 2020 zullen we ons volledige bedrijf daarmee voorzien.”

En dat dit geen holle woorden zijn, blijkt uit alles in het bedrijf. Medewerkers mogen in de bedrijfscafetaria bijvoorbeeld zelf de producten afrekenen die ze uit de rekken nemen. Geen controle aan de kassa, maar puur vertrouwen.

Koken voor 1, 2 of 3 euro

Doorheen de jaren heeft Colruyt Group ook tal van duurzame aanpassingen gedaan aan haar producten. Eieren kwamen niet meer van legkippen, maar werden vervangen door eieren van kippen die vrij rondlopen, het vlees werd antibioticavrij, het vet- en suikerpercentage in de producten werd omlaag gehaald, en ga zo maar door.

“Een ander mooi voorbeeld is ons ‘Aan tafel in 1-2-3 euro-project’, vertelt De Maesschalck. “Dat is een recepten- en inspiratieboekje waarin we tweewekelijks 6 nieuwe recepten zetten die klaargemaakt kunnen worden voor 1, 2 of 3 euro per persoon. Deze boekjes zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen die het financieel moeilijker hebben en die bereikt worden via sociale organisaties. We garanderen dat ze alle ingrediënten en recepten bij Colruyt vinden voor de beloofde prijs.”Receptenboek

“In 1990 kwamen dan de eerste maatregelen rond milieu”, gaat De Maesschalck verder, die destijds speciaal aangeworven werd om het milieubeleid verder uit te werken. “Het was de vorige CEO, Jo Colruyt, die milieu sterk op de kaart wou zetten. We zijn toen serieus beginnen investeren in afvalpreventie, recyclage, properder water, etc. Het was de eerste keer dat Colruyt Group hierover communiceerde. Ondertussen hebben we zelfs een eigen bedrijf dat groene energie produceert en tegen 2020 zullen we ons volledige bedrijf daarmee voorzien.”

1 op 4 laat de auto staan

Enkele jaren later stond het volgende grote engagement op het programma: duurzamere mobiliteit. “Er kwam destijds nagenoeg niemand met de fiets naar ons bedrijf, op enkele plaatselijke uitzonderingen na. Op dit moment kiest 25% van onze medewerkers voor een alternatief vervoersmiddel. We voorzien vanuit Colruyt Group veel mogelijkheden hiervoor, zoals ons Bike to Work-project, volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en de kantoorbus, die alle voorzieningen van een kantoor heeft waardoor pendelaars op de bus al kunnen werken en reistijd omgezet wordt naar werktijd.”

Maar Colruyt Group heeft ook projecten lopen die verder gaan dan de eigen organisatie. “Aangezien we doorheen de jaren steeds meer buitenlandse producten zijn gaan importeren, hebben we 15 jaar geleden beslist om een charter op te stellen voor onze leveranciers. Daarin staan een aantal voorwaarden waar onze leveranciers aan moeten voldoen, omdat we niet willen dat er producten gemaakt worden in omstandigheden die we in ons land niet zouden tolereren, zoals kinderarbeid of uitbuiting. Als onze leveranciers niet voldoen aan de voorwaarden, helpen we hen bij een herstelplan. Als de situatie nadien nog niet in orde is, dan stopt onze samenwerking.”

“In het charter voor onze leveranciers staan een aantal voorwaarden waar ze aan moeten voldoen, omdat we niet willen dat er producten gemaakt worden in omstandigheden die we in ons land niet zouden tolereren, zoals kinderarbeid of uitbuiting.”

Colruyt Group kiest de partners waarmee ze samenwerkt dan ook zeer zorgvuldig uit. “Voor Bioplanet werken we bijvoorbeeld samen met Biohoeve De Lochting, een West-Vlaams bedrijf dat alles teelt op biologische grond. Ze werken hiervoor met mensen die minder kansen krijgen in de economie. Onlangs hebben we dit partnership nog versterkt door het project om alle niet-biologische gronden om te zetten naar bioteelt te financieren.” Het is een voorbeeld dat valt binnen doelstelling 17: partnerschappen sluiten om alle doelstellingen te bereiken.

350.000 euro voor onderwijs

Het laatste engagement waar Colruyt heel erg op inzet, is opleiding. Daarvoor richtten ze de Collibri Foundation op, een organisatie die wereldwijd jonge mensen de kans geeft om te studeren. “Het eerste project, 15 jaar geleden, vond plaats in Indonesië, maar ondertussen is de organisatie ook al actief in Benin, Burundi, Senegal, Colombia én in eigen land. De bedoeling is om kansarme kinderen toegang te verschaffen tot het onderwijs. Hiervoor investeert Colruyt Group 350.000 € per jaar.”

FietsEen heel aantal medewerkers van Colruyt Group is betrokken bij dit project. Niet alleen gaan de Collibri-ambassadeurs regelmatig op inleefreis om de projecten van dichtbij op te volgen, sommige studenten komen ook naar ons land komen om kennis te maken met Colruyt Group. “Elk jaar komen er een drietal afgestudeerde masterstudenten naar hier om stage te lopen bij Colruyt Group. Ze verblijven dan in een gastgezin, maken hier een eindwerk en leren de firma kennen. Nadien keren ze als young potentials terug naar hun land, waar ze kunnen bijdragen aan de plaatselijke economie.”

Circulaire economie

Zowat alle pijlers van de duurzaamheidsdoelstellingen hebben ondertussen de revue gepasseerd. Maar werkt Colruyt Group ook rond de vijfde pijler: vrede? “Dat is inderdaad de moeilijkste om rond te werken”, vertelt De Maesschalk. “Al zetten we daar sinds kort ook wel op in. Twee jaar geleden hebben we een samenwerking afgesloten met de PeaceJam Foundation, dat is een jongerenorganisatie die werkt rond vrede.”

Deze organisatie is actief in 30 landen en de raad van bestuur bestaat uit allemaal Nobelprijswinnaars van de vrede. “Concreet gaat we in elk land op zoek naar begeleiders die gerekruteerd worden in onderwijsinstellingen. Zij geven de jongeren les in vredesonderwijs. De jongeren moeten engagementen aangaan om hun steentje bij te dragen aan vrede en hun doel is om wereldwijd 1 miljoen engagementen te verzamelen.”

Dat Colruyt Group goed bezig is, staat dus als een paal boven water. Maar wat vormt volgens hem nog de grootste uitdaging voor de Belgische bedrijven? “Ik denk dat we de komende jaren vooral moeten inzetten op de circulaire economie, waarbij alle bedrijven gaan samenwerken om op een efficiënte en energie-neutrale manier te gaan werken en waarbij zo weinig mogelijk zaken verloren gaan. Maar al bij al denk ik dat we op de goede weg zijn.”

Tekst: Nele Hiele
Proximus