Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Circulair watergebruik: hoe voor een versnelling zorgen?

Circulair watergebruik: hoe voor een versnelling zorgen?

  • 08/02/2024

De droge zomers van de afgelopen jaren tonen aan dat Vlaanderen kwetsbaar is voor droogte en waterschaarste. Daarom willen we in Vlaanderen maximaal inzetten op duurzaam watergebruik via waterbesparing en circulair watergebruik. Het CIW-platform Circulair Water/werkagenda waterkringlopen van Vlaanderen Circulair, een publiek-privaat samenwerkingsverband, waarvan de Vlaamse Ondernemers co-trekker zijn, onderzoekt hoe we circulair watergebruik kunnen versnellen.  

De afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten en hebben we samen met heel wat wateractoren de uitdagingenbundel opgemaakt. Deze bundel werd voorgesteld op het CIW-evenement ‘Hefbomen voor een klimaatadaptief waterbeleid’ van 7 februari.

De uitdagingenbundel is een startpunt voor constructieve dialoog rond circulair watergebruik en een blauwdruk voor verdere actie. Het geeft een overzicht van de uitdagingen en een aanzet voor mogelijke hefbomen of oplossingen in de vorm van tools, tips, acties en voorstellen. Bovenal is het ook een dynamisch document: uitdagingen en oplossingen die in de toekomst worden aangereikt door belanghebbenden, kunnen hierin worden aangevuld. 

 

De Vlaamse ondernemers zien de uitdagingen niet als onoverkomelijke problemen maar als uitdagingen die we kunnen aanpakken.

Liesje De Schamphelaire, Fevia voor de Vlaamse Ondernemers

Uitdagingen en oplossingen voor circulair watergebruik

In de uitdagingenbundel vind je uitdagingen en oplossingen voor circulair watergebruik uit lopende projecten en initiatieven. Je raadpleegt er tips, tools en mogelijke acties die je kan ondernemen om zelf aan de slag te gaan met circulair watergebruik of om circulair watergebruik te helpen versnellen.  

Heb jij input of feedback op de uitdagingenbundel? Laat het ons weten!

De uitdagingenbundel kwam tot stand door samenwerking met volgende partners:

Vlaamse Ondernemers, Voka vzw, Embuild Vlaanderen, Fedustria, Fevia Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij,  Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Vlaanderen Circulair, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, Aquafin, NV, AquaFlanders, Boerenbond, Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), VLAIO, Vlakwa, VLARIO vzw en watercircle.be

Meer info

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur Milieu & Klimaat

imu - vzw - scholtz
imu - vzw - obd3