Skip to main content

Case: Innovatiesteun bij Umicore

  • 31/01/2018

"Steun voor onderzoek is belangrijk," zegt An Van de Vel, senior manager external research bij Umicore. "De nieuwe regelgeving zal dat versterken, zo denken we. En dat kan ons en andere ondernemingen alleen maar helpen - ook de kleinere bedrijven."

Umicore is natuurlijk geen kleine jongen. Pakweg tienduizUmicoreend medewerkers, wereldwijd gespreid over zestigtal sites, en met in totaal zowat twintig onderzoekscentra. De helft van de omzet haalt Umicore in Europa, de rest gaat de wereld rond.

De groep is wereldspeler in materiaaltechnologie. Dan gaat het over drie focusdomeinen: de katalysatoren, de recyclage-activiteit, waaronder de verwerking van complexe afvalstromen die edele en andere speciale metalen bevatten en de materialen die worden gebruikt voor herlaadbare batterijen. 

"We investeren voortdurend in onderzoek", zegt An Van de Vel. "Dat is een belangrijk gegeven voor ons: 150 à 160 miljoen euro per jaar. Meer dan vijf procent van de omzet." Een groot deel van het onderzoek wordt gefinancierd vanuit de verschillende business units. Maar externe steun voor onderzoek blijft belangrijk. "Die hebben we nodig voor het meer fundamentele onderzoek, voor de research die over een langere termijn gaat, en waarbij we de onderwerpen diepgaander en breder kunnen bestuderen. De externe steun helpt onze bij thema's die over meer gaan dan we op ons eentje kunnen doen en waarvoor we samenwerken met de onderzoeksgemeenschap."

De herschikking van de innovatiesteun? Umicore staat daar zeker voor open. An Van de Vel: "Het is belangrijk dat we ruimte krijgen voor onderzoek en ontwikkeling, en dat blijft ook zo. Grote bedrijven die klassiek de zwaarste inspanningen doen voor research, zullen nog altijd gesteund worden. Maar ook kleinere bedrijven zullen op een eenvoudigere manier toegang tot overheidssteun krijgen."

"Dat is belangrijk. Niet alleen voor de ondernemingen die daarmee in eigen huis de nodige expertise ontwikkelen. Het is ook van belang voor de hele regio. We hebben een goed kennisweefsel in Vlaanderen en in Europa, we hebben hier goede mensen. Dat moeten we sterk houden. De nieuwe regelgeving moet al die elementen ondersteunen. En dat de procedure eenvoudiger wordt? Daar is iedereen mee gebaat."

Lees ook de reactie van Nokia Bell Labs en Febeliec op de extra innovatiesteun in de Voka Topics. 

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez