Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Burger als piloot van eigen gezondheidszorgtraject

Burger als piloot van eigen gezondheidszorgtraject

  • 16/09/2019

Ons zorgsysteem menswaardig, duurzaam en toegankelijk houden? Dan moet het kwalitatiever, veiliger en efficiënter worden. Nu veranderen en verbeteren is dus de boodschap. Hoe? Dat ontdekt u op 24 september tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop geven enkele toekomstdenkers hun visie op zorg en welzijn. Deze week aan het woord: Karolien Haese
 

Building Healthcare For Tomorrow is een internationale non-profit vzw die gespecialiseerd is in ‘health & wealth’-management. Het werkt nauw samen met artsen enerzijds en economen anderzijds. “De burger als piloot van zijn eigen gezondheidszorgtraject, dat is het ultieme doel van onze organisatie”, vertelt oprichtster Karolien Haese.

Karolien Haese

“De burger wint aan zelfstandigheid, gedraagt zich verantwoordelijker en wordt een consument van gezondheidszorg.”

Karolien Haese

Dankzij de digitalisering van de gezondheidszorg evolueren we steeds meer richting dat concept van de burger als piloot van zijn eigen gezondheidszorgtraject. “Maar daarvoor is een nauwe samenwerking nodig tussen economen en artsen. De twee werelden staan nu nog te ver van elkaar af. Dankzij digitalisering heeft de businesswereld de nodige tools om eventueel een aantal missies van de zorgsector over te nemen, zonder een verlies aan kwaliteit. Bedoeling is om tot een win-winsituatie te komen, met een goeie verdeling van de middelen uiteraard.”

Na de geboorte van de vzw in 2017 en de officiële lancering in 2018, zat de organisatie niet stil. Sinds enkele maanden staat het aanbod op punt. Er is een opleidings- en workshopformule voor artsen (door economen) en voor economen (door artsen). Daarnaast wil de vzw influencer zijn op sociale media, als het gaat over het thema van wealth & health. En tot slot brengt ze mensen uit de verschillende sectoren (zorgaanbieders, toeleveranciers, verzekeraars,…) samen rond zorgtrajecten. “Het zorgtraject is nu bijna uitsluitend opgebouwd op basis van medische kwaliteit, maar ook comfort en financiële inzet zijn belangrijke factoren. Een voorbeeld: een patiënt die een heupoperatie moet ondergaan, heeft vervoer nodig naar het ziekenhuis, zoekt misschien een babysit, wil bij zijn thuiskomst bereide maaltijden aan huis krijgen, heeft ondersteuning nodig op het vlak van verzekeringen,… Rond die thema’s brengen we de zorg en toeleveranciers samen”, klinkt het.

Empowerment
De vzw haakt daarmee in op de trend naar patient centered care. Dat model zorgt ervoor dat de burger meer ‘empowered’ wordt om zelf beslssingen te nemen, klinkt het. “Dat leidt er uiteindelijk toe dat de patiënt een gedrag van een consument verwerft. In die zin streeft hij naar meer transparantie en een aanvaardbare prijs-kwaliteitverhouding, ongeacht of zorgverzekeraar of privéverzekering de kosten zullen dekken. Met andere woorden: hij begint te vergelijken. De zorgsector kan daarop inspelen door globale oplossingen aan te bieden: naast de strikt medische zorg ook transport organiseren, zorgen voor een kinesist aan huis,… Die reflex ontbreekt nu te veel. Bedrijven zijn vragende partij om samen te werken met de zorg. In de zorg is het nog te vaak een taboe om over ondernemerschap te spreken.” 

Ook de overheid kan daartoe bijdragen, vindt Haese. “Enerzijds is op het vlak van de nomenclatuur heel veel werk te doen. In plaats van af en toe eens een specifieke app te erkennen, zou het veel beter zijn om criteria vast te leggen waaraan apps moeten voldoen om terugbetaalbaar te zijn. Er gaat nu te veel tijd en energie verloren met pilootprojecten. Bovendien is de wetgeving nu zo gemaakt dat mensen wel in silo’s moéten werken. Een arts die met een kinesist en een levenscoach wil samenwerken rond obesitas bijvoorbeeld, die wordt nu tegengehouden door de wet. Het kost veel tijd en energie om de juridische mogelijkheden te onderzoeken om toch samenwerkingen op te zetten, bijvoorbeeld met een holding. En tot slot vind ik dat we moeten stoppen om de zorg zo algemeen te bekijken. We kunnen beter een onderscheid maken tussen pathologieën, variabele zorg dus. Een zorgtraject voor intensive care beantwoordt nu eenmaal aan een ander economsich model dan als het gaat om een chronische ziekte.”

Om de zorg- en welzijnssector te veranderen en te verbeteren, hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 24 september in Londerzeel! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.