Skip to main content

Budget 2020

  • 24/02/2020

Vandaag werd op het Management Comité het budget 2020 voorgesteld. We beogen het dit jaar met een resultaat van € 432 537 af te sluiten. 

Het totaal aantal bedrijfsinkomsten is gebudgetteerd op € 61.940 889,01, waarvan 49%  afkomstig uit onze activiteiten, 28% uit lidgelden en 16% uit subsidies en projecten. Daarnaast word er ook voor € 58 353 879,52 aan kosten voorzien. Zo’n 48% daarvan is voorzien voor personeelskosten, de rest wordt besteed aan opleidingen, evenementen, huisvestingskosten, … 

In 2020 zal de Voka Alliantie ook voor het eerst meer dan 350 VTE’s tellen. Een derde van de VTE's zit in projecten en diensten, waarvan er 41 bij starters en groeiers. Daarnaast zijn 50 VTE's actief bij belangenbehartiging, 35 bij ledenrelaties, 31 bij opleidingen, 28 bij communicatie en 20 bij evenementen. 

Budget 2020  Totaal
Totaal inkomsten activiteiten 30 353 784,41
Totaal lidgelden 17 296 774,00
Totaal inkomsten subsidies en projecten 9 936 594,38
Totaal diverse opbrengsten 4 353 736,22
TOTAAL BEDRIJFSINKOMSTEN 61 940 889,01
Algemene diensten en diverse goederen 30 618 332,86
Totaal personeelskosten 27 735 546,66
TOTAAL OPERATIONELE KOSTEN 58 353 879,52
Gemiddeld aantal VTE's 350,94

 

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant