Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Bryo-blog 4: “Get out of your building!”

Bryo-blog 4: “Get out of your building!”

  • 23/04/2019

Je doelgroep en toekomstige klanten mogen allerminst een blinde vlek zijn in je businessplan. Na je fertiele grond, omgevingsanalyse en strategiebepaling moet je ook nog je doelgroep ontdekken en valideren. We geven enkele concrete tips.

“There are no facts in the building, so get outside”, beweert startup-goeroe Steve Blank. Je kan met andere woorden alleen maar waarde creëren als je ook daadwerkelijk inzicht hebt in je doelgroep. Dat doe je door online observatie, maar ook via face-to-face interviews of door naar plaatsen te gaan waar je doelgroep zit. Het onderzoek naar je doelgroep is cruciaal, want hoe meer je test, hoe kleiner je risico.

Dankzij je fertiele grond en door je omgevingsanalyse weet je al vrij goed welke doelgroepen in aanmerking kunnen komen voor je dienst of product. Voor een nog betere selectie reiken we je weliswaar twee methodologieën aan om nog meer inzicht in je doelgroep te krijgen. Beide modellen komen aan bod tijdens het Bryo-traject.

Design thinking cyclus

De eerste methodologie – design thinking - stelt de probleemstelling van een doelgroep centraal. Je verwerft inzichten in je doelgroep en zoekt naar mensgerichte oplossingen op die probleemstellingen. We onderscheiden vijf stappen in dit non-lineaire en generieke proces. Dat wil zeggen dat je bij eender welke stap kan terugkeren indien er toch geen aansluiting bij je idee is.

Design thinking
We onderscheiden vijf stappen in dit non-lineaire en generieke proces.

Uiteraard bestaan er ook andere manieren om aan design thinking te doen, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: de doelgroep of gebruikers staan steeds centraal. Het double diamond model geeft een handige houvast.

Value proposition
Dit boek is een handige houvast.

Value proposition design

Met de tweede methodologie ga je een klantenprofiel opmaken om je doelgroep breder te beschrijven dan bij de eerste methode. Hoe kan je de intrinsieke behoeften (jobs) van de doelgroep vervullen, wat zijn de voordelen (gains) die ze willen of wat zijn de problemen (pains) die ze bij de actuele stand van zaken ondervinden? Na het primair doelgroeponderzoek – customer discovery - heb je voldoende inzichten om een oplossing te ontwerpen die waarde creëert voor je doelgroep. Jouw oplossing – product of dienst – dien je ook te valideren.  Als je daar niet in slaagt, moet je overwegen om een andere doelgroep te zoeken of het probleem anders te benaderen. Wil je meer weten? Lees dan zeker dit standaardwerk over value proposition design

Vijf validaties

Het onderzoek naar je doelgroep en hun bijhorend probleem is de eerste test die je product of dienst moet doorstaan (problem-solution-fit). Daarnaast moet je ook onderzoeken of je product of dienst relevant is; of en welke features er toe doen en of de doelgroep de prijs wil of kan betalen en volgens welke modaliteiten. Met deze antwoorden doe je aan customer validation. De laatste vraag heeft betrekking op je businessmodel: kan je dit winstgevend maken aan de hand van bovenstaande informatie.

"Je creeërt in de eerste plaats dus meerwaarde voor je klanten. Dat kan je alleen maar doen door ze zo goed mogelijk te doorgronden."

Je creeërt in de eerste plaats dus meerwaarde voor je klanten. Dat kan je alleen maar doen door ze zo goed mogelijk te doorgronden. Je vermindert het risico door systematisch de vijf tests succesvol af te ronden. Dit is ook relevant voor de verdere evolutie van je bedrijf.

In de volgende blog hebben we het over de business model fit. Hou ons dus zeker in de gaten!