Skip to main content
Map

Bryo blog 3: Focussen op strategie

  • 20/03/2019

Na de analyse van je omgeving is gebleken dat jouw idee nog niet bestaat of dat er nog opportuniteiten bestaan voor verbetering op jouw markt. Kort samengevat: Je hebt dus mogelijks een goed idee. De volgende stap is het uitschrijven van je strategie. Dit is de enige manier om te voorkomen dat je stuck in the middle geraakt. Laat zien hoe uniek jouw onderneming is! Wat is een strategie en hoe stel je die op? Waar moet je rekening mee houden en wat zijn handige tips and tricks? Lees even mee…

De strategie van jouw onderneming is tweeledig. Op macroniveau gaan we kijken waar je voor staat. Je strategie is pas succesvol als de ‘waarom’ van jouw onderneming duidelijk is. Wat zijn de waarden die je bedrijf wil uitdragen? Wat is jouw missie en jouw visie? Wanneer we het microniveau verder gaan uitspitten komt het neer op bewuste keuzes maken. Wat zijn de prioriteiten voor je onderneming? Hoe ziet de omgeving er uit en wat zijn de risico’s?

Bouwstenen van een strategie
Laten we de dingen even visueel voorstellen. Je strategie bestaat uit vier bouwstenen: je missie, je visie, de kernwaarden en de strategie itself. Deze vier zijn constant onderhevig aan de dagelijkse werking van je onderneming, bijvoorbeeld: de resultaten, je mensen, middelen, structuur,…
We gaan er even dieper op het verschil tussen je missie en je visie.

1. Missie
De missie van jouw onderneming is een korte (meestal één zin) verklaring van de fundamentele reden tot bestaan of het algemeen doel van de organisatie. De missie moet dus duidelijk en simpel zijn, makkelijk na te vertellen door anderen en herkenbaar. Je hoeft nog niet te vertellen wat je precies zal aanbieden. Hoe ga je jouw missie bepalen? Onderstaande vragen kunnen je daarbij helpen:
-Wat onderscheidt ons?
-Wat doen we nu?
-Voor wie doen we het?
-Hoe maken we het verschil?
-Welke doelstellingen hebben we?
-…

Enkele voorbeelden van bekende missies:piramide bryo blog
-Google: ‘To organize the world’s information and make it universally accessible and useful.’
-Uber: ‘Bring better transit opportunity to masses.’
-Walmart Stores: ‘To help people save money so they can live better.’

2. Visie
De missie is niet te verwarren met de visie! Waar dat de missie focust op wat je bent, gaat de visie onderbouwen wie je wil zijn. Een visie is een kort statement dat de richting van de strategie gaat bepalen. Wat zijn je ambities? Waar wil je binnen x aantal jaar staan? Wat zijn de dromen en hoe definieer jij succes?
Opgelet: de visie moet steeds meetbaar zijn en een kwantificeerbare uitkomst hebben.

Enkele voorbeelden van bekende visies:
-Microsoft: ‘A computer on every desk, and in every home.’
-Starbucks: ‘To inspire and nurture the human spirit – one person, once cup and one neighbourhood at the time.’
-Walmart Stores: ‘To become the worldwide leader in retailing.’

Dus, kort samengevat:

MISSIE VISIE
Waarvoor sta je? Waarvoor ga je?
Identiteit Droom
Gericht op onderneming Gericht op omgeving
Tijdloos Tijdelijk, kan worden bijgesteld

Hoe geraken we er?

Herinner je je STEEPLED nog? In blog twee gingen we dieper in op dit model om macro-omgevingsfactoren die je business beïnvloeden, in kaart te brengen. Vandaag maken we een interne en externe analyse aan de hand van SWOT. De term SWOT wordt ook in het Nederlands gebruikt en staat voor:
-Strengths: waar ben je goed in? Wat kan je beter dan concullega’s?
-Weaknesses: welke kennis/vaardigheden mis je? Waardoor verlies je (mogelijks) klanten?
-Opportunities: welke trends en evoluties bieden mogelijkheden? Wat kan je prestaties verbeteren?
-Threats: van welke ontwikkelingen lig je wakker? Wat hindert jou in het realiseren van groei?

Als je SWOT-analyse correct is ingevuld, is het nu tijd om te gaan confronteren. Herneem je top vijf en giet deze in een matrix. Je sterke en zwakke punten ga je aftoetsen aan mogelijke opportuniteiten en bedreigingen (0= nee of 1=ja). De verticale en horizontale uitkomsten van je matrix ga je optellen om zo tot je grootste sterktes en zwaktes te komen.

Onderstaand voorbeeld voor schrijnwerkerij X geeft meer duiding. 

swot schrijwerkerij
Bron: Flanders DC

Hoe moet je deze cijfers nu interpreteren? Horizontaal zijn je hoogste cijfers je grootste sterktes, die hebben invloeden om kansen te nemen en bedreigingen te stoppen. Verticaal: hoe lager een cijfer, hoe minder kans je hebt om die bepaalde opportuniteit te benutten. Negatieve cijfers zijn dus aandachtspunten die zorgen voor meer tegenkantingen om een kans te benutten.
Ga aan de slag en stel jouw actieplan op!

Zo, met deze tips kan je aan de slag om jouw strategieplan te gaan bepalen. In de volgende blog gaan we dieper in op de customer management cycle.

Meer weten over starten met ondernemen?