Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Brusselse relance mist 5G en laadpalen

Brusselse relance mist 5G en laadpalen

  • 07/06/2021

In het Herstel- en Veerkrachtplan door het Brussels gewest ingediend bij de Europese Unie ontbreken twee belangrijke hefbomen voor een digitale en duurzame relance: de uitrol van 5G en een investeringsplan die de laadinfrastructuur voor elektrische wagens een boost geeft.

Tekst: Jan Van Doren

Inzake 5G is er gewoon nog geen plan voor de uitrol. De regering wil daar deze zomer trancheren, nadat een parlementaire commissie en een burgerpanel zijn aanbevelingen heeft geformuleerd. Inzet van het debat: komt er een noodzakelijke versoepeling van de stralingsnormen?

Wat de elektrische laadinfrastructuur betreft, heeft de Brusselse regering dit voorjaar een plan goedgekeurd om het proces van de installatie van laadpalen te vereenvoudigen, met de bedoeling om 11.000 nieuwe laadpalen te hebben tegen 2035. 

Momenteel zijn in het Brussels Gewest 161 laadpalen geïnstalleerd – zo berekende het magazine Autogids – elk met 2 laadpunten. Het gewest wil er tegen eind dit jaar 250 aanbieden (500 laadpunten). Om het netwerk uit te bouwen, kan iedereen die geen eigen garage heeft en verder dan 250 m van een publieke laadpaal verwijderd is, een aanvraag indienen op charge.brussels. Administratieve vereenvoudigingen moeten de wachttijd van thans zo'n 6 maanden terugbrengen naar 2 maanden.

Installatie van laadpunten bij particulieren heeft in een stadsgewest zijn beperkingen, omdat de meeste inwoners geen eigen oprit of garage hebben. De Brusselse regering rekent vooral op privéparkings of op winkel- of bedrijfsterreinen om bijkomende publieke laadinfrastructuur te voorzien. Het is maar zeer de vraag of die dat zonder incentives zullen doen. Privéterreinen zijn overigens om veiligheidsredenen niet altijd zomaar vrij toegankelijk. Het Brusselse gewest zal dus sterk moeten inzetten op laadpunten in de publieke ruimte. Dat gaat ook publieke investeringen vergen. Belangrijke bottleneck is de beperkte capaciteit van het Brusselse elektriciteitsnet, dat voor een groot deel nog op 230 volt zit. Om wagens voldoende snel te kunnen laden, is 400 volt nodig. 
 

Contactpersoon

Artikel uit publicatie