Skip to main content

Brussels, we have a dream!

  • 15/03/2019

Jongeren betogen massaal voor een meer leefbare wereld. Zo dwingen ze ons vooruit te kijken en nu te handelen. Dat is absoluut nodig. Zeker ook in de omgeving waarin wij werken en leven, de Brusselse metropool. Ook wij dromen van een aantrekkelijke en leefbare metropool, een internationale hotspot. Ook wij dringen aan op meer actie en ambitie. ‘The time to act is now’, met nieuwe regeringen in zicht deze zomer. Maar we willen niet aan doemdenken doen, we zijn overtuigd dat er in tien jaar veel mogelijk is.

Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan
Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan

De Brusselse metropool staat de komende jaren voor belangrijke uitdagingen. De structurele files wegen op de aantrekkingskracht voor bedrijven en de leefbaarheid voor bewoners. Met de vele geplande werven wordt die uitdaging bijzonder prangend. De bevolkingsgroei zet druk op schaarse ruimte. De noodzakelijke (her)ontwikkeling van bedrijvenzones dreigt daardoor in het gedrang te komen. Een grote groep inwoners raakt niet aan de slag. Politieke versnippering in de Brusselse metropool belemmert een slagvaardige aanpak van die grote uitdagingen.

Maar de Brusselse metropool heeft ook een enorm potentieel dat we kunnen en moeten valoriseren. Brussel is internationaal een sterk merk, een trekpleister, als Europees beslissingscentrum. De wereldwijde trend van clustering van talent en bedrijven rond grootstedelijke centra vormt een enorme opportuniteit. Er is een groeiend besef en consensus dat de aantrekkelijkheid voor investeerders en talent hand in hand gaan. Dat de zorg voor een toegankelijke én leefbare omgeving samengaan.

De Brusselse metropool is sterk in kennisintensieve activiteiten, zoals zakelijke en financiële diensten, ICT, hoofdkantoren en met de EU-gelieerde activiteiten. Die activiteiten trekken hooggeschoold talent aan. Ze vormen ook een bloeiende scène voor gedreven starters en leiden tot bijkomende jobs in transportdiensten, horeca, onthaal, shopping, vrijetijdsdiensten…Vele jonge professionals uit Vlaanderen voelen zich aangetrokken tot Brussel, geboeid door de uitdagende jobopportuniteiten en de stedelijke voorzieningen.

We zien ten slotte een toenemende bewustwording in de politieke wereld dat de sociaaleconomische ontwikkeling van de Brusselse metropool gebaat is bij meer bestuurlijke samenwerking binnen het stedelijke netwerk tussen Brussel en Vlaanderen.

Daarom durven wij met Voka Metropolitan ambitieus zijn voor de toekomst van de Brusselse metropool en schuiven we volgende 4 ambities naar voor:

  • Ontwikkel de Brusselse metropool verder tot een internationale hotspot.
  • Maak de Brusselse metropool meer toegankelijk en leefbaar.
  • Zorg dat iedereen mee aan de slag gaat.
  • Versterk het stedelijk netwerk rond Brussel.

Succes start met ambitie. De weg ernaartoe vergt volgehouden actie en inspanningen. Maar als we met zijn allen dezelfde richting uitgaan, dan kunnen resultaten niet uitblijven. We hebben onze ambities en de te nemen acties samengebracht in ons memorandum voor de volgende verkiezingen, waarover meer in dit blad. We hopen dat de handschoen wordt opgenomen door een ‘winning team’, met inbreng van alle betrokken overheden en stakeholders op het terrein.

Wat maakt de welvaart van een land, van een regio? De inzet en kwaliteit van zijn mensen, zeker. De efficiëntie van zijn bestuur, uiteraard. Maar wat hier in Brussel op het spel staat gaat veel verder. We beschikken over een enorme troefkaart die velen ons benijden: de Brusselse metropool als Europees beslissingscentrum. Gaan we die troefkaart verkwanselen met buurtconflicten? Of gaan we die troef volop uitspelen, met een winning team? Onze keuze is duidelijk!

 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers in de Brusselse Metropool, editie maart 2019.