Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Brussels regeerakkoord: mooi samenlevingsakkoord, maar mager economisch programma

Brussels regeerakkoord: mooi samenlevingsakkoord, maar mager economisch programma

  • 18/07/2019

Voka Metropolitan, de Vlaamse werkgeversorganisatie voor bedrijven in Brussel en de Vlaamse rand, vindt dat de nieuwe Brusselse regering in haar regeerakkoord vergeet een stevige economische ambitie uit te spreken. Het regeerakkoord dat vandaag werd voorgesteld, mist de ambitie om de Brusselse metropool uit te bouwen als internationale en economische hotspot. Ook de weinig constructieve houding ten opzichte van de werken aan de Ring, wekt onrust. Voka betreurt eveneens dat er op vlak van tewerkstelling enkel verantwoordelijkheden en sancties bij de werkgevers worden gelegd en dat Brussels Airport gezien wordt als een last, in plaats van een economische hefboom. “We zijn tevreden dat de nieuwe Brusselse regering de leefbaarheid wil verbeteren en wil investeren in het openbaar vervoer, maar betreuren dat ze daarbij een stevige economische ambitie vergeet uit te spreken”, zegt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.

Op vlak van mobiliteit verwelkomt Voka Metropolitan de aangekondigde investeringen in het openbaar vervoer en betere fietsvoorzieningen. Samen met de overstapparkings zijn dat noodzakelijke maatregelen om de modal shift in Brussel te bewerkstelligen. Ook de bevestiging om een samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten te sluiten met het oog op de invoering van een intelligente kilometerheffing voor lichte voertuigen onthalen we positief.


Wat de Ring rond Brussel betreft, is Voka Metropolitan ongerust. “Er werd al heel wat overleg gepleegd met diverse Brusselse instanties en gemeenten. Al jaren is men verschillende opties voor de Ring aan het bestuderen. De vraag naar nieuw overleg en eventuele gemeenschappelijke studies mag niet tot gevolg hebben dat de werken aan de Ring op de lange baan worden geschoven”, aldus Jan Van Doren. “De structurele files rond Brussel hebben een zware kostprijs voor onze bedrijven én beïnvloeden de aantrekkingskracht van Brussel als economische motor op potentiële investeerders. De investeringen aan de Ring zijn van primair belang en moeten zo snel mogelijk worden aangevat.”


Voka Metropolitan toont zich wel zeer tevreden dat de nieuwe Brusselse regering bereid is om beter en meer overleg te plegen over de gewestgrenzen heen.

"Brussels Airport, nochtans de tweede grootste economische motor van het land, krijgt in dit regeerakkoord jammer genoeg niet de aandacht die het verdient."

Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan

Mager economisch beestje

Wat betreft de arbeidsmarkt juicht Voka de uitbreiding van de jongerengarantie naar een ‘oplossingsgarantie’ voor álle werkzoekenden toe. Ook een opleidingspremie en eventuele tegemoetkomingen voor mobiliteit kunnen positief bijdragen aan de activering van de Brusselse werklozen. “Qua activeringsmaatregelen worden heel wat wortels voorgesteld, maar ontbreekt de stok achter de deur in de vorm van striktere controle, opvolging en eventuele sancties. Behalve voor de werkgevers, die wel sancties kunnen krijgen”, stelt Jan Van Doren. 

Brussels Airport, nochtans de tweede grootste economische motor van het land, krijgt in dit regeerakkoord jammer genoeg niet de aandacht die het verdient. De recent gepubliceerde Hiva-studie toonde aan dat nu reeds 3.600 Brusselaars in directe jobs aan de slag zijn op de nationale luchthaven. Met enkele honderden vacatures die structureel niet ingevuld raken en tegelijk een potentieel van zo’n 90.000 werkzoekenden in Brussel, had deze mismatch (meer) aandacht verdiend van de nieuwe Brusselse regering. De luchthaven komt enkel in het regeerakkoord als een negatief, vervuilend iets dat beperkt moet worden.