Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Brussels gewest lanceert relanceplan

Brussels gewest lanceert relanceplan

  • 25/11/2020

Ondanks begrotingstekorten ingevolge de coronacrisis, blijft het Brussels gewest investeren. Investeringen in mobiliteit worden doorgezet, en daar komen investeringen bij in renovatie en sociale huisvesting. Verder wordt er ingezet op bijkomende opleidingen voor werkzoekenden en een nieuwe aanwervingspremie.

Tekst: Jan Van Doren
 

De corona-crisis slaat een gat van één miljard euro in de begroting van het Brusselse gewest voor dit jaar. Daarbij komt het tekort van 500 miljoen euro voor strategische investeringen, waartoe de Brusselse regering zich eerder had geëngageerd, maar die buiten begroting worden gehouden.  Dat brengt het totale tekort op  1,5 miljard euro, wat bijzonder hoog is op een totaal budget van 5,5 miljard euro. Ook voor volgend jaar wordt een vergelijkbaar tekort verwacht. Tegen 2024 wil de Brusselse regering de begroting evenwel opnieuw in structureel evenwicht brengen.

Veel budgettaire marge is er niet. Besparingen zullen nodig zijn. De regering wil geen nieuwe belastingen in te voeren. Wel houdt ze vast aan de invoering van een nieuwe autofiscaliteit, niet langer gebaseerd op het bezit van de wagen maar het gebruik. De modaliteiten van deze omstreden “tolheffing” moeten nog bepaald worden. Maar ze zal zeker extra opbrengsten opleveren (meer daarover lees je hier). 

De eerder geplande strategische investeringen in mobiliteit zijn de renovatie van de tunnels, de aanleg van de metrolijn Albert-Noord-Bordet, nieuwe tramlijnen en de verhoging van de buscapaciteit… Daarbij komen voor een 250 miljoen euro investeringen in woningrenovatie en ontwikkeling van bijkomende sociale woningen.

Meer woningen

Opvallend is dat de Brusselse regering ook nieuwe woningen wil ontwikkelen op sites die tot dusver eerder voor economische activiteiten waren bestemd, zoals Schaarbeek-Vorming, de site van de slachthuizen van Anderlecht, en de verlaten panden van Delhaize in Molenbeek. Er is sprake van een “gemengde” ontwikkeling, maar de vraag rijst of bedrijvigheid genoeg ruimte gaat krijgen. 

Verder plant de Brusselse regering in 2021 voor 53 miljoen euro aan ondersteuningsmaatregelen voor werkzoekenden: een nieuwe premie voor de aanwerving van werkzoekenden (Phoenix), bijkomende opleidingen, ook voor tijdelijk werklozen, en een fonds voor steun aan werknemers ontslagen door faillissement.  Deze maatregelen zullen  verder worden geconcretiseerd in overleg met de sociale partners.
 

Contactpersoon

Artikel uit publicatie