Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Brussels gewest biedt bedrijven extra zuurstof

Brussels gewest biedt bedrijven extra zuurstof

  • 15/02/2021

Voor ondernemingen gevestigd in Brussel biedt finance&invest.brussels nieuwe kredietfaciliteiten in de strijd tegen de Corona-crisis. Zelfstandigen en kleine ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een “zuurstof”- lening, tot 100.000 euro. Ondernemingen met meer dan 10 werknemers kunnen beroep doen op achtergestelde leningen.

Zuurstoflening

De zuurstoflening - Oxygen - komt in de plaats van de Brusoc-Recover-lening. Het is een nieuw financieel product dat de kredietnemer moet helpen de crisis te doorstaan en zich tegelijkertijd voor te bereiden op hun herstel en herontwikkeling. Zelfstandigen en kleine ondernemingen (minder dan 10 medewerkers) die al minstens 12 maanden actief zijn, kunnen er aanspraak oo maken. Ondernemingen jonger dan 2 jaar komen automatisch in aanmerking. Ondernemingen die langer bestaan, moeten aan aantal voorwaarden voldoen die er op neerkomen dat ze financieel gezond waren voor de crisis en ze door de crisis zwaar getroffen waren. 

De zuurstofleningen kunnen van €10.000 tot maximaal €100.000 euro bedragen. Gezien de duur van de crisis en de huidige onzekerheid, kan de aflossingsperiode variëren, met een looptijd van maximaal 7 jaar en een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal minstens gedurende het eerste jaar. De vaste rentevoet bedraagt 1,75%. 

Achtergestelde leningen

Ondernemingen met meer dan 10 werknemers (voltijdse equivalenten) kunnen bij finance&invest.brussels terecht voor achtergestelde leningen. Om in aanmerking te kunnen komen moeten de bedrijven voor de crisis geen financiële problemen hebben gehad, en door de crisis zwaar getroffen zijn. 

Het betreft leningen zonder waarborg (quasi eigen vermogen), voor een bedrag van 75.000 euro tot 600.000 euro. De verlaagde intrestvoet beloopt 2% voor een eerste schijf (tot 200.000 euro), en kan voor de volgende schijven oplopen, tot maximum 4%. De looptijd is 5 tot 7 jaar. Er geldt een moratorium van maximum 24 maanden (geen terugbetaling tijdens deze periode, met uitzondering van rente). 

Meer info

Meer info over de steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen vind je op de website van 1819.brussels

Heb je nog vragen? Neem contact op met je contactpersoon bij Voka Metropolitan, Rachida Bou M’Barek, rachida.boumbarek@voka.be

Contactpersoon

Rachida Bou M'Barek

Manager Bedrijfsrelaties | Coördinator Young Voka Metropolitan

Artikel uit publicatie