Skip to main content
  • Nieuws
  • Brussels Airport: gaan we wachten tot de laatste het licht uitdoet?

Brussels Airport: gaan we wachten tot de laatste het licht uitdoet?

  • 16/05/2017

Enkele dagen geleden kondigde al een tweede cargomaatschappij aan dat zij Brussels Airport verlaat wegens de onzekerheid rond de geluidsboetes, waardoor opnieuw 200 jobs verdwijnen. Nog andere luchtvaartmaatschappijen evalueren hun aanwezigheid op onze nationale luchthaven. Als er niets gebeurt, zullen we de komende maanden dus vrijwel zeker nog trafiek, passagiers en de bijhorende opbrengsten en jobs verliezen. Gaan we onze nationale luchthaven laten aftakelen tot de laatste luchtvaartmaatschappij het licht uitdoet?

Wie baat heeft bij Brussels Airport, moet ook mee de lasten dragen.

  • Het aantal (nacht)vluchten is afgenomen, terwijl het aantal passagiers is gestegen.
  • De geluidsoverlast is dus gedaald.
  • Ceci n’est pas une pipe: er worden boetes opgelegd, maar die moeten nog niet worden betaald.

Voka pleit al jaren voor een structurele oplossing voor de luchthaven van Zaventem, die de ontwikkeling van de luchthaven verzoent met de leefbaarheid voor de omwonenden. Het belang hiervan kan niet onderschat worden: Brussels Airport is immers de tweede economische motor van ons land, goed voor 3,2 miljard euro toegevoegde waarde, 20.000 directe en 40.000 indirecte jobs. Daar mag je dus niet lichtzinnig mee omspringen, maar dat is toch precies wat gebeurt door de nu al jaren aanslepende onwil/onkunde om tot een echte oplossing te komen. ‘Quousque tandem abutere patientia nostra?’: hoelang nog zal de politiek ons geduld op de proef stellen, met alle nefaste gevolgen qua job- en welvaartsverlies?

Heel het debat draait rond de geluidsoverlast die de vluchten (boven Brussel) veroorzaken, waardoor de leefbaarheid van de omwonende gebieden sterk onder druk zou staan. Levenskwaliteit voor omwonenden is uiteraard erg belangrijk, maar de levensvatbaarheid van de luchthaven is dat ook. Er is geen enkele objectieve verklaring voor de huidige geluidshysterie, want vandaag zijn er minder vliegbewegingen, minder nachtvluchten en er wordt gevlogen met modernere en dus ook stillere vliegtuigen. Laat ons hierover de feiten nog eens duidelijk stellen:

  • Het aantal nachtvluchten is tussen 2007 en 2016 met 39% afgenomen (van 25.000 naar 16.000 nachtvluchten per jaar).
  • Naast de beperking van het aantal nachtslots tot 16.000, werden er ook stille weekendnachten en een vliegverbod voor oudere vliegtuigtypes opgelegd.
  • Samen met een nieuwe generatie van stillere vliegtuigen heeft dit gezorgd voor een aanzienlijke reductie van de lawaaihinder (59% minder potentieel sterk gehinderden sinds 2000) .
  • Er zijn minder vluchten dan in het verleden ondanks het recordaantal passagiers. Door de inzet van grotere toestellen én de hogere bezettingsgraad per toestel werden de 23,5 miljoen passagiers in 2015 met 30% minder vliegbewegingen gerealiseerd t.o.v. Sabena-topjaar 2000.

De geluidsoverlast is dus afgenomen, niet toegenomen! Nochtans gaat de Brusselse regering steeds verbetener tekeer tegen de vluchten: sinds eind april wordt elke overschrijding van de Brusselse geluidsnormen - zonder tolerantiedrempels - geverbaliseerd, waardoor de betrokken luchtvaartmaatschappijen tot 5,5 keer meer boetes riskeren. Het meest moderne lange afstandsvliegtuig kan zelfs niet steeds aan de normen voldoen en het meest gebruikte vrachttoestel kan ’s nachts en overdag niet meer opstijgen van de hoofdvertrekbaan zonder een boete te riskeren. Als VS-presidentTrump binnenkort landt op de luchthaven van Zaventem, riskeert hij een geldboete van 10.000 euro van het Brusselse gewest voor teveel lawaai!De Brusselse regering zegt nu dat ze de boetes niet meteen zal innen: er zou daardoor 1,5 jaar tijd zijn om tot een politieke oplossing te komen en pas daarna zou zij overgaan tot effectieve inning. Is men zich ervan bewust hoe surrealistisch dit is!? ‘Ceci n’est pas une pipe’ is een mooi Belgisch schilderij, maar dat kan toch geen beleid zijn? ‘We geven je een boete, maar je moet daarmee geen rekening houden, we gaan ze wellicht toch niet innen.’ Die redenering kan blijkbaar steek houden in de politiek, maar zo werkt het dus wel niet in de echte wereld! Boetes die in de toekomst kunnen geïnd worden, vormen een financieel risico en dus moeten luchtvaartmaatschappijen daarvoor provisies aanleggen. Dit tast hun rendabiliteit aan, wat niet haalbaar is in een sector waar de marges al jaren sterk onder druk staan. Luchtvaartmaatschappijen kunnen die financiële en juridische onzekerheid niet aan en zoeken dan andere oorden op.

Meest schrijnend bij deze politieke schijnoplossing vanwege de Brusselse regering is bovendien dat Brussel massale werkloosheid kent, en dat er voor die mensen jobs beschikbaar zijn op de luchthaven van Zaventem. Bovendien is Brussels Airport cruciaal voor de positie van Brussel als internationaal politiek centrum, met alle jobs in diensten en horeca die dit meebrengt voor Brusselaars. Ook Brussel heeft dus baat bij een bloeiende luchthaven.

Het is niet 5 voor, maar al 5 na 12: we vragen met aandrang dat de politiek zijn inertie en spelletjes stopzet en de problematiek van de nationale luchthaven van Zaventem snel ten gronde oplost. De Brusselse regering moet haar geluidsnormen op een realistische manier bepalen en handhaven; de federale regering moet een vliegwet goedkeuren met een billijke en stabiele spreiding van de vluchten. Elkeen die baten heeft bij de luchthaven, moet ook mee de lasten dragen. We kunnen ons niet veroorloven om de tweede groeimotor van ons land te laten stilvallen.

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd