Skip to main content
 • Nieuws
 • Brussel knijpt zijn levensaders dicht

Brussel knijpt zijn levensaders dicht

 • 10/12/2019

We blijven investeren in België. Meer in Vlaanderen en Wallonië, minder in Brussel. Roland Cracco, CEO van het parkingbedrijf Interparking, is kritisch voor het beleid in Brussel. “De slinger in het mobiliteitsbeleid is te veel doorgeslagen tegen de auto. De levensaders voor Brussel als economisch centrum worden dichtgeknepen.” Tegelijk is Cracco vol vertrouwen in de toekomst van parkeergarages.

Tekst: Jan Van Doren - Foto’s: Chak Lopez

Roland Cracco is een gezaghebbende stem in het Brusselse bedrijfsleven, zeker als het op mobiliteit aankomt. We zoeken hem op in het hoofdkantoor van Interparking hartje Brussel, in de schaduw van het koninklijk paleis, voor een gesprek over de toekomst voor parkeergarages en automobiliteit, en dan vooral in een stedelijke omgeving.

Interparking is Belgisch marktleider in publieke parkeergarages en een van de grootste spelers in Europa. Het bedrijf is verankerd in België via hoofdaandeelhouder Ageas, de Belgische verzekeringsgroep. Interparking is actief in 9 Europese landen, baat zo’n 970 parkings uit in een 400-tal steden, en bedient 120 miljoen klanten op jaarbasis. De groep heeft ca. 2.500 medewerkers in dienst. In België telt Interparking zo’n 65 parkeersites, waarvan een 20-tal in Brussel.

Milieudoelstellingen

Het Belgische parkeerbedrijf heeft een eigen aanpak. Cracco: “Wij zijn een sterk verticaal geïntegreerd bedrijf. Wij ontwerpen, bouwen en kopen parkings, parkingportfolio’s of parkeerbedrijven en baten ze uit. Twee derde van onze parkings hebben we in volle eigendom of quasi-eigendom, zoals concessie, erfpacht of recht van opstal. Dat impliceert dat wij investeren op lange termijn, om zo kwaliteit te kunnen bieden. De meeste van onze parkings hebben een ESPA-certificering, het hoogste kwaliteitslabel voor parkings in Europa.”

Interparking investeert ook in milieuzorg. Cracco: “Onze hele groep is CO2-neutraal. We gingen een groene lening aan bij de bank, waarvan de intrest daalt indien we bepaalde milieudoelstellingen bereiken. We zijn in onze parkings een nieuw systeem van luchtzuivering aan het uitrollen. We hebben ca. 800 laadpunten voor elektrische wagens en ook gereserveerde plaatsen voor gedeelde wagens.” Een nieuw digitaal tijdperk De digitalisering en technologische ontwikkelingen plaatsen Interparking voor nieuwe uitdagingen. Diezelfde digitalisering zorgt tegelijk voor nieuwe mogelijkheden voor de veeleisende klant. “Abonnementen worden digitaal besteld, parkeerplaatsen online gereserveerd. Klanten kunnen met onze P-kaart de parking gebruiken en betalen zonder
nog langs een betaalterminal te moeten passeren. We gaan ook systemen van nummerplaatherkenning uitrollen, die de transactie verder automatiseren.”

De opkomst van de elektrische wagens vormt een andere uitdaging. “We hebben nu meer dan 800 laadpunten in onze parkings in België. Voorlopig blijft de vraag toch nog vrij beperkt, want de elektrische wagen is nog niet doorgebroken. We botsen ook op beperkingen van het elektriciteitsdistributienet. Met de huidige netcapaciteit kunnen we maximum 20 à 30 wagens in een parking bedienen. De capaciteit van het netwerk zou flink omhoog moeten, met een veralgemening van 400-voltlijnen. Maar wie wil de kosten van die investering nemen?”

De topman van Interparking wijst verder op een veiligheidsprobleem: “Een volgeladen Tesla die begint te branden, valt niet te blussen. Een oplossing is het voertuig in een container met water te plaatsen, maar niet makkelijk in een ondergrondse parking. In onze parkings aan de luchthaven gaan we een soort zwembad installeren voor noodgevallen.”

Zelfrijdende wagens zonder parking?

Gaat de zelfrijdende wagen niet zorgen voor een echte disruptie in het parkeergebeuren? Hebben we dan nog parkings nodig? Cracco relativeert sterk: “Ook zelfrijdende wagens zullen ergens geparkeerd worden. We gaan ze toch niet leeg laten rondrijden. Veel mensen zullen ook hun eigen zelfrijdende wagen hebben, die ze bij een trip toch ergens kwijt willen. De parkings zullen dan wel meer aan de rand van de stad nodig zijn, waar de zelfrijdende wagen wordt geparkeerd na zijn inzittenden naar de stad te hebben gebracht. Parkings aan de stadsrand maken dat die zelfrijdende wagens snel terug in de stad zijn voor een nieuwe opdracht. De parkings zullen er ook anders uit zien, veel compacter.”

Voor de rest blijft het volgens Cracco nog lang afwachten vooraleer zelfrijdende wagens een echte realiteit worden. “We hebben wel al veel intelligentie in de wagens, maar we hebben ook een intelligente infrastructuur nodig, met een interface naar de wagen. Wie is daar mee bezig en wil dat betalen?”

In beroep tegen bijkomende heffingen

Intussen doet Interparking indirect zijn voordeel bij het beleid in Brussel om het aantal parkeerplaatsen langs de openbare weg te beperken. Cracco: “De Brusselse regering is van plan het aantal plaatsen op termijn met 65.000 te verminderen. Dat zal onder meer leiden tot een verschuiving van het parkeren langs de weg naar
ingerichte parkings.”

Tegelijk hekelt hij de parkeerbelastingen die het Brussels Gewest oplegt aan bedrijven. Bij de hernieuwing van de milieuvergunning voor hun parkings moeten bedrijven een toenemend aantal parkeerplaatsen ter beschikking stellen van het publiek. Als ze de parkeerplaatsen zelf willen behouden, moeten ze daarvoor een milieuheffing betalen. De Brusselse administratie legt deze heffing ook op aan de publieke parkings voor de plaatsen die ze ter beschikking stellen aan werknemers van bedrijven in de buurt. Interparking is daartegen in beroep gegaan. “Deze interpretatie van de reglementering gaat echt te ver. Wij moeten dus aan onze klanten die hier parkeren vragen of ze in de buurt als werknemer aan de slag zijn. Dat is niet ernstig en in overtreding met de bescherming van de privacy.”

Het Brusselse hartinfarct

Het Brusselse mobiliteitsbeleid baart de CEO van Interparking zorgen. “De Brusselse regering wil de wagen uit de stad. Uiteraard moeten we af van de automanie van de jaren zestig, met snelwegen doorheen de stad. Maar nu gaat de slinger te sterk in de andere richting. Alle pijlen zijn gericht tegen de auto, terwijl het een van de schakels blijft in een intermodale mobiliteitsketen. Er moet vooral worden ingezet op die intermodaliteit, de complementariteit van de verschillende vervoersmodi.”

Cracco waarschuwt: “Automobilisten wordt het steeds moeilijker gemaakt om in en door Brussel te geraken, onder meer door het schrappen van rijvakken. Maar ze hebben vaak onvoldoende alternatieven ter beschikking. En dan denkt men ook nog aan een tolheffing. Men verwijst naar Londen. Maar Londen is Brussel niet. Een stad als Londen kan zich een tol permitteren, want de stad is heel aantrekkelijk en kent een rijk centrum, waar iedereen wil zijn. In vergelijking met steden als Londen en Parijs, kent Brussel een verpauperd centrum. Het gemiddelde inkomen van de Brusselaar ligt een stuk onder dat in Vlaanderen én Wallonië. Voor zijn welvaart en economische centrumfunctie heeft Brussel nood aan pendelaars. Kijk, Brussel is een prachtig kloppend hart van, onze economie, maar de aders dreigen dicht te slibben. Men is ze zelfs aan het dichtknijpen.”

Cracco blijft wel overtuigd van de troeven van Brussel als internationaal beslissingscentrum. “We moeten ze gewoon veel beter gebruiken.”

Wie?

Ronald Cracco

Roland Cracco (58)

 • CEO Interparking sinds 2006
 • Voordien CEO Immobiliën Hugo Ceusters (Antwerpen) en staalconstructiebedrijf Victor Buyck
 • Studeerde Rechten aan de VUB, nadien specialisaties aan KUL (Vastgoed) en Solvay Business School (Finance)
 • Domicilie in Knokke, met verblijf in Brussel

Wat?

Interparking NV

 • Actief in 9 Europese landen

 • Uitbating 970 parkings

 • 120 miljoen klanten

 • In België 2.500 medewerkers, 65 parkeersites (20 in Brussel)

 • Hoofdzetel in Brussel

 • Hoofaandeelhouder: Ageas

Artikel uit publicatie