Skip to main content
 • Nieuws
 • Brussel in het Vlaamse regeerakkoord

Brussel in het Vlaamse regeerakkoord

 • 10/12/2019

“Vlaanderen laat Brussel niet los.” Het is de gekende slogan, die we ook in het Vlaamse regeerakkoord van de regering-Jambon terugvinden. Het regeerakkoord bevat tal van positieve intenties en acties die de Brusselse noden ondersteunen en de band met Vlaanderen versterken. Maar het blijft afwachten of de Vlaamse en Brusselse regering tot een productieve samenwerking komen.

Tekst: Jan Van Doren

Brussel in het Vlaamse regeerakkoordMet de raad van bestuur hebben we het Vlaamse regeerakkoord getoetst aan de prioriteiten uit het verkiezingsmemorandum van Voka Metropolitan. We geven eerst een kort overzicht van de positieve punten, voor elk van onze prioriteiten, en daarna de aandachtspunten. Globaal is de balans positief, maar bepaalde bekommernissen zijn sterk op te volgen.

Internationale hotspot

 • Erkenning van de internationale functie van Brussel en de wederzijdse economische banden.

 • Erkenning van de luchthaven van Zaventem als economische motor, met

 • de intentie voor een vliegwet die rechtszekerheid brengt; maar de gekende stellingen over de problematiek van lawaaihinder worden herbevestigd.

Toegankelijke metropool

 • Herbevestiging van de voortgang met de werken aan de Ring.

 • Algemeen voornemen voor aanleg overstapparkings in Vlaams-Brabant, om de pendeltijd richting Brussel te verminderen.

Iedereen aan de slag

 • Verdere investering in mobiliteit van Brusselse werkzoekenden naar Vlaanderen, door samenwerking tussen VDAB en Actiris.

 • Verdere investering in opleidingen Nederlands en inburgering; inburgeringscursussen in Brussel worden gratis.

 • Investeringen in het onderwijs in Brussel blijven op peil; de Brussel-norm wordt herbevestigd.
 • Meer samenwerking met het Franstalige onderwijs in Brussel, door o.a. uitwisselingen tussen leerkrachten.

Bestuurlijke organisatie

 • Dialoog en samenwerking met Brussels Gewest over regionale materies als mobiliteit, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt.

 • Meer samenwerking met Brusselse gemeenten en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Aandachtspunten

 • Luchthaven: onduidelijke visie over de ontwikkeling van de luchthaven op lange termijn, als basis voor passende acties; ruimte voor een compromis in het overleg met Brussel, van beide kanten?

 • Werken aan de Ring: onduidelijkheid over de timing, zowel voor de tramlijnen als de Ring zelf, en over de budgetten; om snelheid te kunnen maken is er een kaderakkoord nodig met het Brussels Gewest.

 • Interregionale arbeidsmarkt: nood aan een uitgesproken ambitie over de toeleiding van Brusselse werkzoekenden naar Vlaanderen in het kader van een nieuw samenwerkingsakkoord VDAB-Actiris; de lat moet voldoende hoog liggen, met jaarlijks minstens 2.500 bijkomende Brusselaars aan de slag in Vlaanderen.
 • Interregionale ruimtelijke planning: geen vermelding over visie en plannen voor grote ruimtelijke ontwikkelingen in de Rand, zoals de geplande shoppingcentra, logistieke zones langs het kanaal, ontwikkeling van campussen voor kennisdiensten en hoofdkantoren op de verbindingsas Brussel-luchthaven.
 • Onderwijs in Brussel: besparingsplannen in het onderwijs; hoe meer kostenefficiëntie realiseren zonder de nood aan bijkomende onderwijscapaciteit te negeren? Een samenwerking met de Franse Gemeenschap, om bv. infrastructuur te delen of leerkrachten uit te wisselen, kan helpen.
 • Bestuurlijke organisatie: geen inhoudelijke stelling over de nood aan institutionele hervormingen, vooral rond het Brusselse bestuurlijke model; moet nochtans worden aangepakt.

Artikel uit publicatie