Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Brugpensioen blijft ook na corona een slecht idee

Brugpensioen blijft ook na corona een slecht idee

  • 27/05/2020

In de lange lijst van opinies over hoe de wereld er na corona anders zal uitzien, past ook het idee dat de arbeidsmarkt nooit meer hetzelfde wordt. Volgens sommigen wordt de krapte van de voorbije jaren vervangen door massale werkloosheid, ook al duurt het allicht maar een paar jaar voor we terug tegen die structurele krapte botsen.
 

Al vanaf 58 jaar

Niettemin werd in die context naar aanleiding van Rerum Novarum zelfs het brugpensioen terug bovengehaald en volgens sommigen moet dat terug kunnen vanaf 58 jaar. In de ranglijst van onzinnige conclusies uit de coronacrisis staat dat voorlopig los aan de leiding.

Zo’n 40 jaar geleden leek het beleidsmakers een goed idee om ouderen uit de arbeidsmarkt te duwen om plaats te maken voor de vele jongere werklozen. Dat was een grandioos verkeerde inschatting van hoe de arbeidsmarkt werkt. Er is gewoon niet één vaste hoeveelheid werk die je kan verdelen onder de werkenden. Een goed werkende arbeidsmarkt creëert meer werk voor iedereen.

Een goed werkende arbeidsmarkt creëert meer werk voor iedereen.

Bart Van Craeynest

Weinig Vlamingen aan het werk

Ondanks de vervelling tot SWT blijft het systeem ook vandaag vooral een vervroegde uitweg uit de arbeidsmarkt. Volgens de VDAB gaat amper 2,4% van de mensen die in SWT terecht komen binnen het jaar terug aan het werk. En zo’n vervroegde uitstap blijft een slecht idee.

Een kenmerk van onze arbeidsmarkt dat na corona zeker niet veranderd zal zijn, is dat er in Vlaanderen in vergelijking met Europese toplanden relatief weinig mensen werken. Zo zijn in Vlaanderen in vergelijking met Zweden naar verhouding bijna 400.000 minder mensen aan het werk, vooral ouderen. Dat blijft een belangrijke handicap voor de financiering van de welvaartsstaat.

Meer mensen aan het werk blijft een van de minst pijnlijke manieren om onze welvaartsstaat op langere termijn overeind te houden en ook om de gevolgen van de coronacrisis weg te werken. In die zin moet de focus vooral liggen op hoe we mensen die hun job de komende maanden verliezen zo snel mogelijk terug in een nieuwe job krijgen, niet op hen definitief buiten de arbeidsmarkt parkeren.

Meer mensen aan het werk blijft een van de minst pijnlijke manieren om onze welvaartsstaat op langere termijn overeind te houden en ook om de gevolgen van de coronacrisis weg te werken.

Bart Van Craeynest

Lessen voor na corona

De lessen voor een beter werkende arbeidsmarkt blijven ook na corona onveranderd: meer opleiding (we scoren ondermaats voor levenslang leren), meer flexibiliteit (voor allerlei atypische arbeidsvormen horen we bij de laagste van Europa), een verstandiger uitkeringsbeleid (werken financieel interessanter maken dan niet-werken), …

Hopelijk slagen we er effectief in om onze arbeidsmarkt na deze crisis structureel te veranderen, maar dan wel met meer mensen aan het werk, niet met minder. Brugpensioen past op geen enkele manier in zo’n goed werkende arbeidsmarkt. Ook dat is niet veranderd met corona.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce