Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Brexit – wijzigingen vanaf 1 april 2021

Brexit – wijzigingen vanaf 1 april 2021

 • 10/03/2021

Vanaf 1 april 2021 rollen de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk de tweede fase uit van de douaneverplichtingen.

Dan zullen bepaalde goederen onderworpen worden aan sanitaire en fytosanitaire controles in het VK. Het gaat voornamelijk om de volgende goederen:

 • Producten van dierlijke oorsprong;
 • Planten en plantaardige goederen;
 • Gereglementeerde voedings- en voederproducten niet van dierlijke oorsprong (HFRNAO);
 • Visproducten en bepaalde schaal- en schelpdieren.

De volgende aandachtspunten moet men in acht nemen inzake de nieuwe maatregelen:

 • Opmaak van een gezondheidscertificaat bij uitvoer: In België is het FAVV (contactgegevens West-Vlaamse LCE) bevoegd voor de controle en opmaak van een gezondheidscertificaat. De controle dient tijdig aangevraagd te worden. Zonder het certificaat kunnen de goederen geblokkeerd worden bij binnenkomst in het VK. Voor de opmaak van een gezondheidscertificaat dient het FAVV te beschikken over de toepasselijke gezondheidseisen van het product in het land van bestemming. Bij producten van dierlijke oorsprong kan vaak een veterinaire inspectie nodig zijn.
 • Import pre-notification: vooraleer (één werkdag) de goederen het VK binnenkomen, is het de verplichting van de invoerder/eigenaar van de goederen om een kennisgeving te sturen naar de VK-autoriteiten (DEFRA). De kennisgeving wordt elektronisch ingestuurd via het systeem IPAFFS. Bij het eerste gebruik van het systeem, dient men te registreren.
 • Documentaire check van de gezondheidscertificaten bij invoer: controle van de nodige certificaten door VK-autoriteiten bij binnenkomst van de goederen.
 • Indien nodig, identiteit- en fysieke controles: visuele inspectie van de zending om na te gaan of de bijgevoegde documenten overeenstemmen met goederen. Ingeval van fysieke verificatie zal men nagaan of de goederen inderdaad voldoen aan de Britse opgelegde eisen (bv. via een staalname).

De controles kunnen uitgevoerd worden vanop afstand (e.g. documentaire controle) of op bestemming of een andere toegelaten plaats (identiteit- en fysieke controle).

Vanaf 1 juli 2021 zullen alle goederen moeten binnenkomen via hiervoor toegelaten Border Control Post (BCP) waar de controles ook zullen plaatsvinden.

Meer informatie kunt u vinden op: Border Operating Model – Stage 2: April 2021 (vanaf p.54).

Voor vragen rond uitvoer en invoer in het VK, kunt u ook steeds terecht bij vraaghet@voka.be.

Contactpersoon

Leonid Guz

Kennis & advies/Internationaal ondernemen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag