Skip to main content
Map

Brexit: We moeten ons schrap zetten

  • 09/09/2020

Nog minder dan twee maanden resten er om de onderhandelingen over de brexit af te ronden. Zowel ondernemers als de overheid moeten meer dan ooit de nodige maatregelen treffen. Zo moet België aandringen op duidelijkheid over de verdeling van het Europees brexitfonds van 5 miljard. 

Door de coronacrisis zou men het haast vergeten maar de afgelopen maanden hebben de EU en het VK de onderhandelingen over de toekomstige relatie koortsachtig doorgezet. De oproep van Voka tot een breed en omvattend handelsakkoord is echter achterhaald.

Het hoogst haalbare vandaag lijkt een beperkt handelsverdrag met wederzijdse nultarieven. Dat blijft een noodzakelijke voorwaarde om de Vlaamse bedrijfswereld zoveel mogelijk te ontzien van een tweede economische dreun na - of zelfs parallel met - de coronacrisis. 

Totaal gebrek aan vooruitgang

Maar zelfs zo’n beperkt akkoord is vandaag absoluut geen zekerheid. Nadat de EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier vorige week zijn frustratie uitte over het totaal gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen, deed de Britse eerste minister Boris Johnson er deze week nog een schepje bovenop door te insinueren dat hij wil terug te komen op gemaakte afspraken rond de Noord-Ierse grens en staatssteun. 

Ondertussen resten er nog minder dan twee maanden tijd om de onderhandelingen af te ronden aangezien het uiteindelijke akkoord ook nog geratificeerd moet worden voor het einde van het jaar. Het is dan ook vandaag meer dan ooit duidelijk dat een afwachtende houding niet meer aan de orde is. Zowel overheid als ondernemers moeten meer dan ooit de nodige maatregelen treffen om de gevolgen van de brexit zo goed mogelijk op te vangen.

Net zoals bij de coronacrisis zullen steunmaatregelen vereist zijn in de onmiddellijke nasleep van de brexit.

Gilles Suply

Puur praktisch zullen ondernemers de bedrijfsinterne processen moeten aanpassen naar een nieuwe ‘post-brexit’ modus operandi. Bedrijven zullen mogelijk andere incoterms moeten gebruiken, douanekennis in huis halen en de labels op de verpakkingen van hun producten aanpassen.

Voor elke onderneming zal de focus ergens anders liggen maar het staat buiten kijf dat iedereen die economische activiteiten heeft in het VK intern praktische aanpassingen zal moeten doorvoeren.

Fundamentele vraagstukken

Ondernemers moeten zich echter ook over fundamentelere vraagstukken buigen. Kan ik mijn product nog competitief in de markt zetten als er invoerheffingen worden geheven? Loop ik het risico dat mijn preferentiële toegang in bepaalde derde landen wordt teruggeschroefd omwille van mijn Britse sourcing?

Sommige ondernemers zullen moeten overwegen om Britse leveranciers te vervangen door leveranciers gevestigd in de EU. Anderen zullen moeten overwegen om de gevolgen van de brexit in het VK op te vangen door lokaal te investeren. Dit zal zeer uitdagend zijn maar biedt voor sommige ondernemers mogelijk ook wel weer opportuniteiten.

Extra inspanningen overheid

De overheid moet alles in het werk stellen om onze ondernemers optimaal te ondersteunen in het treffen van deze voorbereidingen. Er is al heel wat werk verzet maar bijkomende inspanningen zijn noodzakelijk.

Zo moeten overheidsdiensten als FIT en VLAIO versterkt inzetten op het begeleiden van onze ondernemers in het aanpakken van de meer fundamentele uitdagingen. Zeker de kleinere exporteurs zijn niet altijd even vertrouwd met de complexe materie van ‘regels van oorsprong’ terwijl ze door de brexit potentieel preferentiële toegang kunnen verliezen tot bepaalde buitenlandse markten omwille van een aangepast kader hieromtrent. 

Brexitfonds van 5 miljard

Net zoals bij de coronacrisis zullen daarnaast steunmaatregelen vereist zijn in de onmiddellijke nasleep van de brexit. De EU heeft hier een brexitfonds van 5 miljard euro voor gereserveerd. Maar het is nog niet duidelijk onder welke omstandigheden dit fonds geactiveerd wordt, noch wat de verdeelsleutel zal zijn onder de lidstaten. 

Als één van de zwaarst getroffen lidstaten is het belangrijk dat België aandringt op snelle duidelijkheid hierover. Daarnaast moet er ook vandaag proactief nagedacht worden hoe België de verkregen middelen kan inzetten om onze ondernemers maximaal te ondersteunen in het opvangen van de gevolgen van de brexit.
 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce