Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Brexit: wat we te winnen hebben bij een Vlaams-Britse 'Green Lane'

Brexit: wat we te winnen hebben bij een Vlaams-Britse 'Green Lane'

  • 20/04/2021

De brexit zadelt bedrijven met extra kosten op, vooral door de douaneprocedures. Maar hij biedt ook een opportuniteit om Vlaanderen nog beter uit te spelen als logistieke regio. Hoe? Door Vlaams-Britse 'Green Lanes' op te richten, die het zakendoen vanuit de EU met het Verenigd Koninkrijk vergemakkelijken.

 

Uit een recente Voka-enquête bij een 150 tal leden die activiteiten hebben in het VK blijkt dat de brexit geleid heeft tot een kostenverhoging van gemiddeld 5%. De grote boosdoener zijn de bijkomende douaneprocedures waar Vlaams-Britse handel nu plots weer aan onderworpen is. 

De kostenstijging van de brexit zal helaas in grote mate structureel zijn, want het vertrek uit de EU en dus de bijkomende verplichtingen - die uiteraard geld kosten - zijn permanent.

Deze nieuwe kosten kunnen wel gedrukt worden door de afhandeling zo efficiënt mogelijk te organiseren. Hiervoor is er niet één wondermiddel maar alle maatregelen die helpen zijn uiteraard welkom.

Een efficiënte douaneafhandeling kan een van de pistes zijn om Vlaanderen te onderscheiden van de buurlanden

Gilles Suply

Zoals al aangehaald is één van de belangrijkste nieuwe kostenposten – op de korte termijn toch – de afhandeling van douaneformaliteiten. Op dat vlak heeft Vlaanderen heel wat troeven als één van de belangrijkste logistieke draaischijven van West-Europa.

Het zou de ambitie moeten zijn van Vlaanderen om haar positie als belangrijkste brug naar het VK verder te consolideren. Een efficiënte douaneafhandeling zou alvast één van de verschillende pistes zijn om Vlaanderen te onderscheiden van de buurlanden die evenzeer deze ambitie koesteren. 

Twee grote voordelen

Dit zou twee grote voordelen bieden. Enerzijds zou de Vlaamse bedrijfswereld een competitief voordeel kunnen opbouwen ten opzichte van hun Europese concurrenten. Anderzijds zou Vlaanderen zich verder kunnen profileren als een uitstekende investeringslocatie voor Britse bedrijven die de Europese markt willen aanboren.

Vlaanderen staat overigens al op de radar van heel wat Britse bedrijven. Flanders Investement & Trade (FIT) meldde onlangs dat er sinds begin dit jaar 9 Britse ondernemingen een vestiging openden in Vlaanderen, niet vanzelfsprekend in volle coronacrisis. Niet toevallig betreft dit vooral distributie- en verkoopcentra gerelateerde projecten.

Green Lane

In de aanloop naar de brexit zijn er al verschillende lovenswaardige initiatieven genomen. Zo heeft De Haven van Zeebrugge ter voorbereiding op de brexit al een zogenaamde 'Green Lane' ontwikkeld.

Zo heeft de Haven geïnvesteerd in een digitaal datasharing platform: RX Seaport. Via dit platform kunnen douaneverplichtingen op voorhand en vanop afstand nagekomen worden wat tot serieuze tijdswinst en administratieve vereenvoudiging kan leiden.

Het brexit steunpakket dat de Vlaamse Regering eind vorig jaar aankondigde, wil daar nu verder opbouwen. Zo wil het inzetten op de ontwikkeling van een Vlaamse Green Lane voor Vlaamse trafiek van en naar het VK via Calais.

Concreet aan de slag

Dat is een wijze beslissing, want Calais is een zeer belangrijk overslagpunt van en naar het VK voor de Vlaamse bedrijfswereld. Bovendien is de kans zeer groot dat dat de wachttijden in Calais zullen toenemen: de Britse douane zal de komende maanden namelijk haar douanecontroles verder opschroeven in het kader van de gefaseerde invoering van hun zogenaamde Border Operating Model.

Het is nu vooral een kwestie om deze ambitie concreet waar te maken. Hoe sneller men hiermee aan de slag gaat, hoe beter. De Belgische prinselijke missie naar het Verenigd Koninkrijk in september moet dan ook aangegrepen worden als een streefdatum om deze Green Lane uit te rollen.

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice