Skip to main content

Brexit? Tijd voor het echte werk

  • 14/12/2017

Vrijdag 8 december, rond 22u tweette Martin Selmayr, kabinetschef van voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, een foto van een schoorsteen waaruit een witte rookpluim opsteeg: het eerste officiële signaal vanuit de Europese Commissie dat er eindelijk ‘voldoende vooruitgang’ geboekt werd in de eerste fase van de brexit-onderhandelingen.

  • Er is voor het eerst ‘voldoende vooruitgang’ geboekt in de brexit-onderhandelingen.
  • Het echte werk moet echter nog beginnen.
  • Gesprekken over een nieuwe handelsrelatie tussen het VK en de EU moeten zo snel mogelijk opgestart worden.

Hiermee is een cruciale horde genomen in de brexit-besprekingen. In de richtsnbrexitoeren die de Europese regeringsleiders aan de Europese Commissie gegeven hebben voor de werd immers aangegeven dat eerst ‘voldoende vooruitgang’ geboekt moest worden op drie prioritaire punten: de rechten van EU-burgers in het VK, de financiële rekening die het VK moet betalen aan de EU en een grensregeling voor Noord-Ierland. Toen de Britten enkele weken geleden eindelijk overstag waren gegaan inzake hun financiële verplichtingen, was de Noord-Ierse kwestie het enige punt dat nog dreigde roet in het eten te gooien.

Een regeling hieromtrent treffen bleek lastiger dan verwacht door de harde positie van de Noord-Ierse coalitiepartner van Brits premier Theresa May, de DUP (Democratic Unionist Party). Vorige week donderdagavond slaagde May er toch in hen over de streep te trekken. Zo hebben de Britten formeel beloofd dat er geen harde grens zal ontstaan tussen Noord-Ierland en Ierland na de brexit.

“Het VK en de EU hebben nog 15 maanden om een deal rond een transitieperiode af te sluiten.”

Het lijkt er op dat May erin geslaagd is de DUP te overtuigen door het te laten bij deze weinig concrete belofte: in het akkoord tussen de Britten en de EU wordt immers niet gepreciseerd hoe ze dat precies zullen doen. Het is dus zeker niet uitgesloten dat de DUP het May nog steeds knap lastig kan make in de verdere brexit-onderhandelingen.

Dat er acht maanden nadat het VK officieel zijn intentie om de EU te verlaten overgemaakt heeft eindelijk een doorbraak werd geforceerd in de brexit-onderhandelingen mag dan wel goed nieuws zijn, het echte werk kan nu pas beginnen. Het VK en de EU hebben nog 15 maanden om een deal rond een transitieperiode af te sluiten, de krijtlijnen van de nieuwe EU-VK-handelsrelatie uit te tekenen én al de nieuwe akkoorden die hiermee gepaard zullen gaan te ratificeren. Concreet voor ondernemers betekent dit dat zaken zoals douane, fytosanitaire afspraken en regels van oorsprong, om er slechts een paar te noemen, nog allemaal uitgeklaard moeten worden in de komende maanden.

Het is dus van uitermate groot belang dat de Europese en de Britse onderhandelaars snel overschakelen naar deze tweede fase van de onderhandelingen. Tijdens de tweede fase is het eerst en vooral van belang dat de EU en het VK snel een akkoord bereiken over een transitieperiode. Voka, samen met een groep Kamers van Koophandel in het Noordzeegebied, pleit voor het bewaren van de status quo tijdens deze transitie. Dit lijkt aangewezen om te vermijden dat bedrijven zich twee keer moeten aanpassen: eerst tijdens de transitie en dan nog eens bij de implementatie van een toekomstige EU-VK-handelsrelatie. Dan hebben ondernemers ook wat langer zekerheid inzake het regelgevend kader waarbinnen ze zullen moeten opereren in hun zaken met het VK.

Daarnaast moeten de gesprekken over een nieuwe handelsrelatie ook zo snel mogelijk opgestart worden. Zo hebben ondernemers langetermijnzekerheid nodig om de juiste beslissingen te nemen. Gebeurt dit niet binnenkort, dan moeten ondernemers zich sowieso voorbereiden op een harde brexit, om niet voor onaangename verrassingen komen te staan bij een slechte afloop.

Dat gesprekken over dit laatste zo snel mogelijk moeten aanvangen, is bijzonder belangrijk. Sommigen nemen onterecht aan dat het relatief gemakkelijk moet zijn om deze nieuwe EU-VK-handelsrelatie te herdefiniëren omdat we vertrekken van een volledig gelijklopend systeem, met name de Europese eenheidsmarkt.

Voor de eerste keer moeten de EU en het VK echter een handelsakkoord sluiten waarbij het op de lange termijn de bedoeling is dat de twee systemen in principe uit elkaar groeien. Een belangrijk aspect van een handelsakkoord beoogt normaliter net het omgekeerde, met name het gelijkstellen van standaarden die voor het akkoord verschillend waren.

Dit brengt heel wat technische moeilijkheden met zich mee die niet onderschat mogen worden. Kan je bijvoorbeeld een akkoord sluiten omtrent wederzijdse erkenning van standaarden als de Britten op lange termijn andere standaarden wensen te hanteren? Hiermee kan je immers op lange termijn oneerlijke concurrentie in de hand werken, aangezien de Britten straks mogelijks aan minder strenge regels onderworpen zouden zijn zonder dat de toegang tot de Europese eenheidsmarkt beperkt zou worden. Dit is slechts één van de vele technische zaken die de onderhandelaars moeten aanpakken in de komende maanden.

De ‘voldoende vooruitgang’ die recent geboekt is, is dan ook maar de eerste horde die geklaard werd in een langgerekte spurt van twee jaar waarbij nog vele andere hordes zullen volgen.

Gilles Suply - Adviseur Internationaal ondernemen - gilles.suply@voka.be - 0474 66 33 98

Contactpersoon

Gilles Suply

Adviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez