Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Brexit: no deal komt steeds dichterbij

Brexit: no deal komt steeds dichterbij

  • 17/12/2018

Over zo’n 100 dagen is het D-day voor de brexit, maar Vlaamse bedrijven hebben nog altijd geen duidelijkheid over waar ze zich aan kunnen verwachten. Geen enkele vorm van deal lijkt momenteel een meerderheid te hebben in het Britse parlement. Zonder beslissing wordt het een no deal.

  • Het brexit-debat ging vorige week weer in crescendo.
  • Er is geen duidelijk pad om uit de patstelling te geraken.
  • Zonder beslissing van het Britse parlement op 29 maart komt er een no deal. 
  • Vooral kmo’s en onrechtstreeks getroffen bedrijven moeten nog gesensibiliseerd worden.
Theresa May
Theresa May ©Bart Lenoir/Shutterstock

De afgelopen dagen ging het brexit-tumult opnieuw crescendo. Maandag besliste de Britse premier Theresa May om de stemming in het Britse parlement over het terugtrekkingsakkoord uit te stellen. Vervolgens overleefde ze een vertrouwensstemming in haar eigen partij waardoor ze aan kan blijven als premier. Donderdag was May in Brussel om de Europese regeringsleiders te overtuigen om water in de wijn te doen om de deal verteerbaar te maken voor haar ‘harde brexit’-partijleden. En ondertussen klinkt de roep voor een tweede brexit-referendum in het VK steeds luider.

Het brexit-debat woedt dan ook in alle hevigheid aan de andere kant van het Kanaal. Er is echter geen duidelijk pad dat gevolgd kan worden om uit de huidige patstelling te geraken. Momenteel is het niet duidelijk of er überhaupt een deal bestaat waar een meerderheid van het Britse parlement zich kan achter scharen. Zelfs voor een no deal lijkt er geen meerderheid. Maar als het Britse parlement er niet in slaagt voor 29 maart een beslissing te nemen, stevenen we sowieso op exact dit scenario met een harde brexit af met importtarieven, douaneformaliteiten, een volatiele wisselkoers en talloze andere gevolgen die zowel de Britse als de Europese economie geld kosten. 

“Ook onze overheidsapparaten moeten een versnelling hoger schakelen in hun voorbereiding.”

Dit betekent dat om en bij de 100 dagen voor D-day bedrijven nog steeds geen duidelijkheid hebben over waar ze zich kunnen aan verwachten. Voka – Vlaams Netwerk van Ondernemingen heeft de afgelopen weken alvast heel wat brexit-seminaries georganiseerd om de Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun voorbereidingen op een no deal-scenario. 
Er blijft echter nog werk aan de winkel. Zo zijn er nog twee groepen bedrijven die onvoldoende gesensibiliseerd worden met betrekking tot de brexit: de kmo’s en de onrechtstreeks getroffen bedrijven. Tot deze tweede categorie behoren onder andere bedrijven die bijvoorbeeld exporteren naar Ierland via de Britse landbrug of bedrijven die toeleverancier zijn van bedrijven die op hun beurt naar het VK exporteren. Het brexit-actieplan van de Vlaamse Regering dat hier verder op wil inzetten is in dat perspectief wenselijk.

De Vlaamse en federale overheidsapparaten moeten echter ook een versnelling hoger schakelen in hun voorbereiding op een no deal-brexit. Er moeten bijvoorbeeld voldoende douaniers zijn die op basis van de nodige infrastructuur en ruimte controles op een zo vlot mogelijke manier kunnen uitvoeren. De huidige onzekere politieke situatie op federaal niveau mag onze regeringen dan ook niet tandeloos maken om snel gepaste antwoorden te formuleren op de vele uitdagingen waar de Vlaamse economie voor gesteld zal worden in het geval van een no deal.

Gilles Suply - Adviseur EU & Internationaal ondernemen - gilles.suply@voka.be - 0474 66 33 98
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice