Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Brexit: nieuwe ademruimte maar onzekerheid blijft

Brexit: nieuwe ademruimte maar onzekerheid blijft

  • 11/04/2019

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is andermaal opgelucht dat een harde Brexit voorlopig van de baan is maar betreurt tegelijkertijd de blijvende onzekerheid en de oplopende kosten voor de bedrijven. “Een harde Brexit is vermeden, dus kan er nog steeds een politieke en economisch verantwoorde oplossing gevonden worden. Het flexibele uitstel tot 31 oktober biedt wat ademruimte voor onze ondernemingen. Maar ondertussen blijft de ongerustheid en de onzekerheid hoog. De kosten lopen op en de handel valt nu al terug. Deze situatie mag echt niet meer te lang blijven aanslepen want het geduld geraakt op”, vindt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Het nieuwe en flexibele uitstel voor de Brexit wordt bij ondernemersorganisatie Voka op een dubbel gevoel onthaald. Langs de ene kant biedt het even ademruimte voor de bedrijven, nu er terug meer tijd is om een gedragen oplossing te vinden. “Er was toch heel wat zenuwachtigheid rond de verschillende data die de ronde deden en eigenlijk dicht bij elkaar lagen: 29 maart, 12 april, 22 mei, 30 juni. Dat er nu tijd gekocht wordt tot 31 oktober, maakt dat de Brexit-storm even kan gaan liggen”, vindt Hans Maertens. Anderzijds blijft de onzekerheid over de Brexit als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de bedrijven hangen. “De ongerustheid is zeker niet weg bij onze ondernemers; de onzekerheid blijft knagen. Men weet nog steeds niet waar men aan toe is en in welk systeem men in de toekomst handel zal drijven met het Verenigd Koninkrijk.”

Kostenplaatje

Hoewel de Brexit nog geen feit is, brengt het nu al heel wat kosten mee voor de bedrijven. Enerzijds door voorbereidingen te treffen voor het geval de harde Brexit in werking zou treden, bijvoorbeeld binnen het logistieke proces of bepaalde douanevereisten. Anderzijds daalde de export vanuit Vlaanderen naar het Verenigd Koninkrijk al voor het tweede jaar op rij door de onzekerheid, vorig jaar nog met 2,8%. “De hele Brexit-saga heeft onze Vlaamse bedrijven al heel veel kosten opgeleverd en ook een daling van de uitvoer. Hopelijk zorgt deze adempauze voor een politieke en economisch gedragen oplossing omtrent de Brexit, zodat onze ondernemers zich ook meer kunnen richten op de andere uitdagingen waar zij voor staan”, aldus nog Hans Maertens.

Contactpersoon

"De hele Brexit-saga leverde onze Vlaamse bedrijven al veel kosten op en een daling van de uitvoer. Hopelijk zorgt deze adempauze voor een gedragen oplossing, zodat onze ondernemers zich kunnen richten op de andere uitdagingen waar zij voor staan."

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel