Skip to main content
Map

Brexit: eindspel in zicht?

  • 23/10/2019

De EU en het VK zijn er in geslaagd om een akkoord te vinden over een nieuwe deal. Nu moet dit akkoord zo snel mogelijk goedgekeurd worden door het Brits en Europees Parlement opdat we snel kunnen overstappen naar de cruciale onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Voka hoopt alvast op de ambitie tot het sluiten van een omvattend, handelsvriendelijk akkoord. De nieuwe deal luidt alvast een transitieperiode in van 1 à 2 jaar waarbij er geen veranderingen te verwachten zijn voor ondernemingen in Vlaanderen.

  • Akkoord vermijdt ‘no deal’-brexit en luidt transitieperiode in van 1 à 2 jaar.
  • Voor de Noord-Ierse grens is hybride regeling getroffen die voldoet aan wensen EU en VK.
  • De deal moet snel goedgekeurd worden zodat de onderhandelingen voor de toekomstige handelsrelatie aangeknoopt kunnen worden.
  • Het is belangrijk dat invoerheffingen vermeden worden en dat er verregaande regelgevende samenwerking wordt nagestreefd.

Tegen alle verwachtingen in kwam er vorige week alsnog witte rook uit het Berlaymontgebouw, de hoofdzetel van de Europese Commissie in Brussel. De Britse en Europese onderhandelaars slaagden er in om een nieuw akkoord uit te werken dat vervolgens goedgekeurd werd door de Britse premier en zijn tegenhangers uit de 27 andere EU-lidstaten. Dit akkoord zou betekenen dat een ‘no deal’-brexit vermeden wordt en dat er vanaf 31 oktober een transitieperiode van start gaat die ten minste tot 31 december 2020 van toepassing zou zijn en nog eens verlengd kan worden met maximum twee jaar. Tijdens deze transitieperiode zou er nagenoeg niets veranderen voor de Vlaamse ondernemingen.

Het is nog te vroeg om werkelijk victorie te kraaien. Zo heeft premier Johnson enkel een ‘principe akkoord’ van het Britse Lagerhuis. De Britse parlementsleden willen immers voldoende tijd hebben om alle details van de nieuwe deal goed door te nemen alvorens de deal finaal goed te keuren waardoor de deadline van 31 oktober onhaalbaar lijkt. Bovendien is er nog steeds een reële kans dat datzelfde Lagerhuis zal trachten om amendementen in te dienen die de deal sterk bijsturen.  De EU zou alvast bereid zijn om een verlenging van de onderhandelingen toe te staan om het ratificatieproces te kunnen afronden.

Gat in de markt vermijden

Het nieuwe akkoord verschilt van het oude akkoord dat de voormalige Britse premier Theresa May onderhandelde, op één cruciaal punt: een regeling voor de Noord-Ierse grens. Concreet komt het er nu op neer dat Noord-Ierland de regels van de Europese interne markt zal blijven volgen maar wel de Europese douane-unie zal verlaten. Om een gat in de interne markt te vermijden, zullen alle goederen die geïmporteerd worden via Noord-Ierse havens wel onderworpen worden aan Europese btw- en douaneheffingen. Indien dan achteraf blijkt dat deze goederen bestemd waren voor de Britse markt, worden de geïnde Europese heffingen terugbetaald. 

“Er is nog steeds een reële kans dat het Lagerhuis zal trachten om amendementen in te dienen die de deal sterk bijsturen.”

Gilles Suply

Deze hybride regeling lijkt een goed compromis te zijn dat tegemoet komt aan zowel de wensen van de EU als van het VK. Een summiere uitvoering ervan zal evenwel cruciaal zijn om alsnog een gat in de interne markt te vermijden. Britse douaniers zullen immers verantwoordelijk zijn voor het toepassen van het akkoord: een lakse houding zou ertoe kunnen leiden dat goederen die niet voldoen aan de Europese regels, alsnog de Europese markt betreden, wat kan leiden tot oneerlijke concurrentie voor onze Vlaamse bedrijven.

Onderhandelingen over toekomstige relatie

Naast een goede uitvoering van het terugtrekkingsakkoord, is het van cruciaal belang dat de onderhandelingen voor de toekomstige relatie zo snel mogelijk aangeknoopt worden. Deze onderhandelingen zijn immers vele malen belangrijker voor de Vlaamse ondernemers dan de terugtrekking aangezien ze de toekomstige manier van handel drijven zullen bepalen. Op dat vlak is het van belang dat invoerheffingen vermeden worden en dat er verregaande regelgevende samenwerking wordt nagestreefd.

Het is nu afwachten of het akkoord binnen de volgende weken goedgekeurd zal raken of niet in het  Lagerhuis. Maar het wordt hoogtijd dat deze eerste brexit-pagina omgeslagen kan worden en dat we aan de slag kunnen met het uitwerken van een verregaande, handelsvriendelijke relatie na de terugtrekking van het VK uit de EU.

Brexit