Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Brexit is een feit - wat na de overgangsperiode?

Brexit is een feit - wat na de overgangsperiode?

  • 03/02/2020

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 officieel de Europese Unie verlaten. Daarmee is de juridische uitstap voltrokken, maar op het terrein zullen de effecten van de brexit ten vroegste op 1 januari 2021 merkbaar zijn. Hierbij alvast een update van de situatie. Met specifieke vragen kan u terecht bij onze experts Jan Van Wesemael en Luc Van Looveren.

Om burgers en bedrijven de mogelijkheid te bieden zich aan te passen aan de nieuwe situatie werd in het brexitakkoord een overgangsperiode voorzien die loopt tot 31 december 2020 (mogelijks verlangbaar met 1 of 2 jaar).

Gedurende deze overgangsperiode zal het VK de EU-wetgeving gewoon blijven toepassen. Zo worden leveringen van goederen van en naar het VK  nog steeds als intracommunautaire handelingen beschouwd. Dit jaar moeten er dus geen douaneformaliteiten vervuld worden.

Momenteel buigt de Commissie zich wel al over een aantal specifieke vraagstukken die zich tijdens de overgangsperiode stellen. Een daarvan is het gebruik van goederen uit het VK en de impact hiervan op de bepaling van de preferentiële oorsprong op in de EU vervaardigde producten.

De EU en het VK proberen om in de loop van 2020 een handelsakkoord af te sluiten om de negatieve gevolgen van de Brexit op hun economieën zoveel mogelijk te beperken. Slaagt men er niet in om tot een akkoord te komen dan doemt eind 2020 opnieuw het scenario van een harde Brexit op.

Ondernemingen kunnen deze extra tijd nuttig gebruiken om bijkomende voorbereidingen te treffen om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie die zich na afloop van de overgangsperiode zal stellen.

EORI-nummer

Kmo’s die exporteren naar het VK moeten zo snel mogelijk een EORI-nummer aanvragen bij de FOD Douane en Accijnzen.. Dit is een uniek identificatienummer dat noodzakelijk is voor douanetransacties. Een EORI-nummer is na een harde brexit noodzakelijk om handel te blijven drijven.

ATA-carnet

Afhankelijk van de verdere brexit-onderhandelingen kan het zijn dat voor tijdelijke uitvoer in de toekomst met een ATA-carnet moet worden gewerkt. Dit hangt ook af van de verdere afspraken in het kader van de ATA-conventie.Voor verdere info over een ATA-carnet dat uw tijdelijke uitvoer vergemakkelijkt, klik hier.

 

Brexit Impact Scan

In opdracht van de Brexit High Level Group, waar ook Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, in zetelt, heeft de Federale Overheidsdienst Economie een Brexit Impact Scan ontwikkeld om bedrijven te helpen met hun brexit-voorbereidingen.
Na het invullen van een vragenlijst, krijgen bedrijven een uitgebreid, gepersonaliseerd adviesrapport. Let wel: deze scan geeft u zolang de onderhandelingen lopen geen uitsluitsel

Contactpersonen

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance Alfaport Voka

Luc Van Looveren

Senior adviseur EU - relaties

AW_Welt_6stappenplan