Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Brexit: De acties van Voka in a nutshell

Brexit: De acties van Voka in a nutshell

 • 22/10/2020

Voka heeft van bij het begin van de onderhandelingen telkens opgeroepen tot een handelsvriendelijke brexit die zoveel als mogelijk de handel tussen Vlaanderen en het VK vrijwaart. Zo moet er onder andere vermeden worden dat importtarieven opnieuw geheven worden en dat er divergentie van de gehanteerde standaarden optreedt tussen de EU en het VK. Ontdek hier onze acties.

Het uitgangspunt van Voka is altijd geweest dat bij het uiteindelijk akkoord altijd ook de integriteit van de Europese interne markt gerespecteerd moet worden. Het zwaartepunt van de Vlaamse handel ligt immers nog steeds met grote voorsprong in de Europese eenheidsmarkt die te allen tijde gevrijwaard en beschermd moet worden. Als de nieuwe handelsrelatie met het VK de integriteit van de eenheidsmarkt niet respecteert bestaat het gevaar van oneerlijke concurrentie. Dat moet uiteraard te allen tijde vermeden worden.

Belangrijke lobby-acties van Voka 

Voka is lid van zowel de federale Brexit High Level Group als de Vlaamse Brexit Task Force waar structureel overleg met de overheid wordt gepleegd om een optimale begeleiding en ondersteuning van de bedrijven in het aanpakken van de vele brexit uitdagingen te faciliteren.

Daarnaast ondernam Voka al tal van acties:

 • Op 6 maart 2016 nodigde Voka de CEO van de Londense Kamer van Koophandel, Colin Stanbridge, uit in Brussel om de oproep tot een handelsvriendelijke brexit te lanceren. Deze oproep werd besproken met de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois, vice-eerste minister Kris Peeters en toenmalig Brits minister van Staat David Jones. Daarnaast werd er ook een diner georganiseerd in het Europees parlement waar dit verder besproken werd met meerdere Europarlementariërs.
 • Op 6 juli 2017 ontving de haven van Zeebrugge de Europese brexit-hoofdonderhandelaar Michel Barnier voor een overleg waarop Voka ook aanwezig was. Voka heeft toen opnieuw opgeroepen tot een handelsvriendelijke brexit.
 • Op 11 december 2017 heeft Voka samen met een alliantie van Noordzeekamers die instaan voor 70% van de totale EU-VK handel, een gezamenlijke verklaring bezorgd aan zowel de Europese beleidsmakers als de nationale beleidsmakers van de deelnemende landen naar aanleiding van de ‘voldoende vooruitgang’ die geboekt werd in de eerste fase van de brexit-onderhandelingen.
 • Op 12 mei 2018 heeft Voka een overleg georganiseerd met de Brexit Task Force van de Europese Commissie. Tijdens dit overleg heeft Voka opgeroepen om snel tot een doorbraak te komen in de onderhandelingen.
 • Op 25 oktober 2018 heeft Voka op uitnodiging van de Britse Kamer van Koophandel een overleg gehad met de toenmalige Britse staatssecretaris voor het verlaten van de EU Dominic Raab. Tijdens dit overleg werd het belang van een handelsvriendelijke brexit voor de Britse economie nogmaals benadrukt.
 • Op 10 en 11 december 2018 heeft Voka deelgenomen aan het werkbezoek aan Londen van haar koepelorganisatie Eurochambres. Tijdens dit bezoek waren er verschillende overlegmomenten gepland met Britse parlementsleden, hooggeplaatste ambtenaren en staatssecretarissen. 
 • Op 23 oktober 2019 heeft Voka een high-level diner georganiseerd in Straatsburg met Europarlementariërs van België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland om het belang van een goeie toekomstige relatie tussen de EU en het VK te bespreken.
 • Op 12 februari 2020 heeft Voka een overleg gehad met de Task Force voor de toekomstige relatie van de Europese Commissie. Tijdens dit overleg kon Voka haar prioriteiten over deze toekomstige relatie uitvoerig toelichten.

Next steps lobby

Voka zal samen met de andere Noordzeekamers en zijn Europese koepelorganisatie Eurochambres in de komende maanden structureel in contact blijven staan met de Europese en Britse beleidsmakers. Daarnaast blijft Voka in nauw contact met de Vlaamse en federale beleidsmakers. 

De verschillende structurele dialogen zullen telkens  twee doelen dienen: enerzijds beoogt Voka via deze dialoog input te kunnen geven inzake concrete en praktische problemen waarmee de leden worden geconfronteerd ten gevolge van de brexit. Anderzijds tracht Voka hiermee informatiedoorstroming naar de leden te faciliteren en een directe link te bouwen tussen de bedrijfswereld en de brexit-onderhandelaars.
 

Stel uw vraag

Hebt u een dringende of praktische vraag over de Brexit met betrekking tot uw bedrijf of werknemers? U kan terecht bij:

Nationaal
gilles.suply@voka.be

Antwerpen-Waasland
thierry.lepoutre@voka.be

Brusselse metropool
isabelle.meulemeester@voka.be

Limburg
christine.thonnon@voka.be

Mechelen-Kempen
petra.van.bouwelen@voka.be

Oost-Vlaanderen
stefan.derluyn@voka.be

Vlaams-Brabant
isabelle.meulemeester@voka.be

West-Vlaanderen
leonid.guz@voka.be