Skip to main content
  • Nieuws
  • Brazilië in dribbelpas naar economische groei

Brazilië in dribbelpas naar economische groei

  • 08/06/2017

Als buitenlandse ondernemer is het niet altijd even gemakkelijk om activiteiten op te zetten in Brazilië. Ondanks een moeilijke periode is de Zuid-Amerikaanse reus nochtans nog steeds – of opnieuw - een beloftevolle groei-economie. Te gast op het Voka-hoofdkantoor te Brussel op 4 mei gaf de Braziliaanse ambassadeur in België, Antonio Jose Vallim Guerreiro, zijn visie op de economische toekomst van zijn land, gekruid met concrete tips.

De lunch met de Braziliaanse ambassadeur kadert in het programma ambassadeurslunches die Voka Metropolitan organiseert in de Voka-kantoren te Brussel, in samenwerking met Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Brussels Diplomatic Academy (VUB). Voka-leden krijgen via dit programma de kans op een exclusief gesprek met de ambassadeur van het land waarvoor ze interesse hebben.

Sinds de eeuwwisseling kende Brazilië een steile economische opmars. Zo werd Brazilië bv. al in 2001 gerekend tot de zogenoemde ‘BRICS’- economieën, waarvan verwacht werd dat deze allen sterke economische groei zouden optekenen, nl. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (South Africa). Het voetbalgekke land heeft ook deze verwachtingen grotendeels ingelost: terwijl het bruto binnenlands product (BBP) per capita minder dan 4.000$ was in 2000, zat het land in 2015 tegen de 9.000$ BBP/capita.

De afgelopen jaren heeft Brazilië echter politieke en economische moeilijkheden gekend die leidden tot een economische recessie. De economische parameters staan vandaag weer op groen met een voorzichtige groei van het BBP van 0,5% en een snelle daling van de inflatie van meer dan 10% naar 4,7%.

Brazilië: land van opportuniteiten?

Voka CEO Hans Maertens, die de ambassadeur verwelkomde, merkte op dat niet Californië maar Vlaanderen dichter ligt bij de Braziliaanse economische groeimotoren Sao Paolo en Rio de Janeiro. Het mag dan ook niet verbazen dat de EU, en niet de VS, de eerste handelspartner is voor het BRICS-land, waarbij de EU instaat voor 19,6% van de totale Braziliaanse handel. Bovendien is de EU momenteel bezig met het afsluiten van een handelsakkoord met het Latijns-Amerikaans handelsblok ‘Mercosur’, waarvan Brazilië een essentiële partner is. Voka is vanzelfsprekend een grote voorstander van dit handelsakkoord.

Vlaamse ondernemers zitten dan ook in een goeie positie om in te spelen op de heropleving van de Braziliaanse economie. Sectoren als voeding, landbouw, ICT, infrastructuur, automobiel en life sciences bieden bv. allemaal interessante handelsperspectieven.

‘Brazil is not for beginners’

Als buitenlandse ondernemer is het echter niet altijd even gemakkelijk om activiteiten op te zetten in Brazilië. Ambassadeur Guerreiro verwees naar de bekende woorden van Carlos Jobim, componist van één van de bekendste Braziliaanse deuntjes ‘The girl from Ipanema’, met name: "Brazil is not for beginners". De ambassadeur verduidelijkte dat je goed voorbereid moet zijn en enig geduld moet hebben als je de Braziliaanse markt wil aanboren.

Ondernemers aan de tafel merkten ook op dat er heel wat culturele verschillen zijn tussen ons land en Brazilië, en dat ook binnen het immense Brazilië zelf er heel wat regionale culturele verschillen bestaan. Business doen in het eerder Europees georiënteerd Sao Paulo verschilt in alles met pakweg een noordelijke streek als Pernambuco.

Zo zijn er heel wat beleefdheidsregels en uitdrukkingen - ‘bel me maar wanneer je wil’, ‘wees welkom in mijn huis’, ‘kom maar langs’ - die in Sao Paulo best niet letterlijk genomen worden, op het gevaar af te worden aangeklaagd voor inbreuk op de privacy. In het Noorden wordt het niet ingaan op dergelijke uitnodigingen dan weer als beledigend beschouwd.

Het voortraject bij onderhandelingen – waarbij een goede combinatie van mondelinge en schriftelijke afspraken van belang is – duurt vaak langer dan we in Europa gewoon zijn. Eenmaal de deal rond, kan het dan weer niet snel genoeg gaan en moet alles tegen gisteren worden opgeleverd.

Politieke context

De ambassadeur benadrukte dat er momenteel onder president Michel Temer een grootscheeps programma van hervormingen wordt doorgevoerd, zowel budgettair als via een uitgebreid investeringsprogramma. Die ingrijpende hervormingen zijn nodig om het budgettair deficit in de hand te houden en de economie weer op kruissnelheid te krijgen. Ondanks protest en demonstraties, lijkt de Braziliaanse regering alvast vastberaden om ze ook door te voeren.

 

Bekijk alle foto's van deze Ambassadeurslunch op onze Facebookpagina.

Contactpersoon

Proximus