Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “A brave new circular economy”: Meyrem Almaci (Groen) op bezoek bij Umicore

“A brave new circular economy”: Meyrem Almaci (Groen) op bezoek bij Umicore

  • 25/10/2021

Mevr. Meyrem Almaci (Vlaams Parlementslid en partijvoorzitter voor Groen) en collega Betty Van Dyck (fractieleider Groen in de districtsraad van Hoboken) werden ontvangen door Vice President bij Umicore, dhr. Johan Ramharter.

Na de verwelkoming door de bedrijfsleider kreeg de groep een presentatie met korte schets over de inspanningen die Umicore doet om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Umicore is wereldwijd koploper in urban mining. Mevr. Almaci gaf aan dat ze ten volle de omslag naar een circulaire economie steunt. Ze erkende daarbij dat op basis van voortschrijdend inzicht de technologieën die naar een circulaire economie leiden stapsgewijs verfijnd dienen te worden en dat die ruimte er moet zijn. Umicore legt de lat voor zichzelf hoog en investeert jaarlijks zo’n 25 miljoen euro in diverse milieumaatregelen. De heer Ramharter gaf mee dat Umicore ambiëert CO2-neutraal te willen opereren tegen 2035.

Na de inleiding kreeg de groep een rondleiding per bus op de site en werd er halt gehouden bij de afdeling van de staalnames waar het materiaal binnen komt. Typisch aan circulaire economie is dat de kwaliteit en samenstelling van de instromende materialen niet continu is. Umicore besteedt veel aandacht aan het vermijden van metaal-emissies, meet dit intensief op de sites, innoveert en neemt maatregelen waar het nuttig en noodzakelijk blijkt. Aandachtspunt zijn de niet-geleide emissies welke sterk worden beïnvloed door weersomstandigheden. Ook daarvoor neemt Umicore maatregelen om dit te bedwingen maar moet erkennen dat dit moeilijker is dan in de gecontroleerde ‘binnen-omgeving’.

Voor de tweede stop werd er halt gehouden bij de lood-raffinaderij en kreeg mevrouw Alamci uitgebreid uitleg over het proces en de maatregelen die genomen worden om de gezondheid van werknemers en omwonenden te garanderen.

Deze uiterst boeiende stage werd afgesloten met een lunch waarop mevr. Almaci een open gesprek aanging met dhr. Ramharter en ze samen stilstonden bij de huidige en toekomstige economische en ecologische uitdagingen en ambities van het bedrijf.

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Proximus
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - recupel
AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering
imu - vzw - obd